Roten synar LOV-en i Sundsvall
Landet runt | SPF Västernorrland

Roten synar LOV-en i Sundsvall

SPF Västernorrland
Publicerad 2013-03-01

Klubben hade bjudit in till en träff 25 februari där Håkan Littzell från kommunen informerade om olika viktiga äldrefrågor och hur man i kommunen ser på dem. Han berättade ingående om den så kallade LOV-en (lagen om valfrihet) och hur långt man kommit i genomförandet. En drivande kraft att snabbt starta och accelerera projektet har varit Magnus Sjödin och samma dags morgon som denna träff hölls, nåddes vi av hans reträtt från kommunalpolitiken (författarens kommentar). Men projektet är sjösatt och har kommit ganska långt så något återtåg lär det knappast bli.

Håkan berättade att man i Sundsvall godkänner alla utförare som uppfyller ställda krav och sedan är det upp till nyttjaren att välja vem man vill anlita. Just nu finns fyra godkända externa företag och så naturligtvis kommunens egen hemtjänst. Det är också fritt fram att byta utförare när man känner för det och kanske som någon lär ha gjort, nämligen provat sig fram. Alla utförare får samma ersättning och konkurrerar enbart med kvalitet. En viktig faktor är att kundens pris för en tjänst inte påverkas av vem som utför den.

Håkan kom sedan in på boenden och situationen idag och spekulerade in i framtiden utifrån den ökning av äldre i kommunen som väntas.
Många frågor ställdes och fick även sina svar, vissa ledde till diskussioner. En viktig sak får man nog utifrån diskussionen anse vara hur man sätter kraven på utförarna och hur man följer upp uppfyllelsen av dessa krav.

Kaffe och en smarrig stor och varm kanelbulle, typ amerikansk Cinnabon, inledde kvällen.

SPF Västernorrland
Publicerad 2013-03-01

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas