Landet runt | SPF Västernorrland

Roten telefonerar och deklarerar

SPF Västernorrland
Publicerad 2011-03-17

Efter den inledande samvaron med klubbvisan, fikastund, småsnack runt borden och lista om kasinot 22 mars, så tog man aulan i besittning och Gerhard hälsade välkommen Marianne Pettersson och Diana Dahlqvist från Skatteverket. De förklarade lättfattligt hur man klarar av sin deklaration via telefon på nästan nolltid. Med den förtryckta blanketten, som kommer i slutet av mars från Skatteverket, och allt stämmer i den, är det en smal sak att bekräfta riktigheten till Skatteverket och därmed har man gjort sin medborgerliga plikt.

Från Vuxenskolan (SV) välkomnades Olof Dahlström som informerade i ord och bild om samarbetet mellan SPF och SV och vilka möjligheter vi har att använda SV både som klubb och som enskild person. Samcirklar kan även göras med personer från olika SPF-klubbar som deltagare. Man förfogar idag över åtta datorer för utbildning i datoranvändning med olika program.

Därefter informerade Gerhard om vårens och höstens aktivitetsprogram och handlingsplan, som utdelades till närvarande och postas till övriga. Han berättade också om en färsk artikel i tidningen Sunt förnuft om pensionsbomben som tickar på enligt tidningen. Idag går det 29 pensionärer per 100 arbetande personer – 2030 kommer det att gå 37 pensionärer per 100 arbetande. Vi får säkert anledning att återkomma till dessa frågor i olika sammanhang framöver.

Maritta redovisade ett antal viktiga dokument gällande äldrefrågor i samhället och hon avrundade med att läsa ett kåseri med titeln ”Ånk” – Åldersbetingad nedsättning av kortminnet. Många kände nog igen sig i textens olika händelser.

Lars Bergström och Britta Ödmark var båda förhindrade att delta i vårt årsmöte i februari. De fick nu ta emot den uppvaktning man tilldelats av styrelsen inför årsmötet och tackades båda för gott arbete i klubben med applåder. Det traditionella lotteriet avslutade sammankomsten och vi begav oss ut i den sköna vårluften. Kanske en bekräftelse på att vårt Vårprogram är riktigt sjösatt.

Insänt av Gerhard Cederberg

SPF Västernorrland
Publicerad 2011-03-17
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas