Roten värvar med besked
Landet runt | SPF Västernorrland

Roten värvar med besked

SPF Västernorrland
Publicerad 2013-02-27

Maritta Selin berättar om klubbens djupa engagemang i äldrevårdsfrågor.

Club Roten i Sundsvall har 2012 arbetat intensivt på olika sätt med att rekrytera nya medlemmar. Klubbens 24-sidiga årsbok distribuerades till bland annat ett 100-tal personer som fyllde 65 år under året. Och olika kampanjer fortsätter 2013.

Resultatet för 2012 blev 27 nya medlemmar och i år har 10 nya trätt in i klubben fram till15 februari.  Inte så illa för en klubb som i januari 2012 hade 187 medlemmar.

Alla nya hade inbjudits att delta i en informationsträff 20 februari. De flesta passade på att anmäla sig för att ta del av ingående information om SPF-arbetet i hela organisationen, hemsidor för SPF med Min sida, Veteranen och Club Roten. Så följde en tydligare presentation av klubbens arbete både på det mer underhållande planet men också om det viktiga pensionärspolitiska engagemang man har i äldrefrågor i kommunen och där vår Maritta är tongivande.

Under den avslutande måltiden fortsatte en värdefull dialog mellan deltagarna och styrelsen.

SPF Västernorrland
Publicerad 2013-02-27

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas