Roten vinner på hörnor
Landet runt | SPF Västernorrland

Roten vinner på hörnor

SPF Västernorrland
Publicerad 2014-09-26

Fyra gånger under hösten kommer en grupp på mellan 10 och 20 medlemmar i Club Roten i Sundsvall att träffas och behandla poesi i alla dess former. Man har döpt träffarna till Poesihörnan och den första hölls 22 september. Sonja Almroth leder hörnorna och här både läses dikter och spelas upp från band tonsatta dikter.
Under måndagens hörna hann man lyssna till dikter och visor av bland andra Dan Andersson, Evert Taube, Hjalmar Gullberg, Stig Dagerman, Gustaf Fröding, Helmer Grundström och ett par lokala författare på vakt i en hamn på Alnön. Hjalmar Gullbergs ”Till en näktergal i Malmö” lästes inledningsvis av Sonja och därefter spelades, den av Östen Warnebring tonsatta dikten, upp med just Östen som sångare. Mycket vackert och innehållet återgav med skärpa den svåra situation diktaren befann sig i på sjukhuset inför sin nära förestående bortgång. Evert Taubes ”Balladen om briggen Blue Bird av Hull” lästes bandat av författaren och framfördes på band av Imperiet och sångaren Joakim Thåström. Dan Anderssons ”Till min längtan” lästes och sjöngs sedan av Thorstein Bergman.
Författaren till dessa rader uttryckte vid första hörnans avslutning en förhoppning att flera grabbar i klubben deltar i fortsättningen. Ensam med 10-talet damer känns väl i och för sig behagligt. Och med tanke på alla manliga poeter som passerade revy så blev kanske fördelningen man/kvinna mer utjämnad.

SPF Västernorrland
Publicerad 2014-09-26
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas