Roten visiteras av biskopen
Landet runt | SPF Västernorrland
Anders Mähler tackar biskop Tuulikki Koivunen Bylund för ett underhållande och samtidigt informativt föredrag i glädjens tecken.

Roten visiteras av biskopen

SPF Västernorrland
Publicerad 2014-01-30

Nej, visitation var det sannerligen inte fråga om när Club Roten gästades av stiftets biskop Tuulikki Koivunen Bylund 23 januari.

Efter njutbart kaffe och bulle med trevliga samtal hälsades biskopen välkommen av klubbens ordförande och öppnade med att berätta om att även hon är pensionär men arbetar sedan ett par år på ”övertid”. Men om några månader så blir hon heltidspensionär. Av den anledningen hade hon sökt svaret från barn på frågan vad en pensionär är. Och hon hade hittat en mångfald barnatankar, den ena klurigare än den andra och alla lockade till stora skrattsalvor. Öppningen av hennes över timslånga anförande kunde inte ha blivit bättre.

Nu följde en livshistoria med massor av intressanta erfarenheter och upplevelser paketerade i trivsam och underhållande form. Oavsett om det rörde motgångar i prästyrket eller glada upplevelser så berättade hon med leendet och glimten i ögat om sitt liv. Och skratten var många liksom även känslan av att ”kunde kyrkan vara sådan i senare halvan av förra seklet”. Men vi som lyssnade var ju i bästa tidiga medelåldern då, så vi noterade kanske inte så noga just då, men nog minns vi att motståndet mot kvinnliga präster var stort. Tack och lov bröts det i bitar successivt och Tuulikki är ett bra bevis på hur rätt allting sedan dess tagit form.

Hon är född 1947 i Åbo i Finland men växte upp i kuststaden Raumo cirka 10 mil norr om Åbo. Ingen av hennes föräldrar hade anknytning till kyrkan eller religionen. Den kom till henne senare. Efter sin examen vid Åbo Akademi flyttade hon till Sverige 1971 eftersom kvinnor då inte fick bli präster i den Evangelisk-Lutherska kyrkan i Finland. Hon är idag Sveriges femte kvinnliga biskop och hon har som valspråk ”CHARITAS FORAS MITTIT TIMOREM”, översatt: ”Kärleken fördriver rädslan”. Det är även titeln på hennes herdabrev som utgavs i bokform 2011 i 68 sidor.

Tuulikki fick naturligtvis massor med frågor och gav precisa och tydliga svar bl. a. menade hon att allt som står i bibeln inte skall tolkas bokstavligt.

Nu slutar hon sin tjänst inom kort och pensionärslivet tar vid på heltid. Men vi åhörare anar nog och tror, att en så aktiv person knappast kommer att bara slå sig till ro och njuta, när behovet av kärlek och omtanke är så stort i världen. Och hon har så mycket av den varan att ge.

Anders Mähler, kassör i klubben, tackade biskopen och överräckte en härlig present, en väska tillverkad av medlemmen Elisabeth Carlsson i klubben av tyg från Tanzania och innehållande ostar och marmelad från Medelpad och Jämtland och lite annat smått och gott samt klubbens årsbok 2012.

Några faktauppgifter om Tuulikki

– Teologie magisterexamen vid Åbo Akademi 1971

– Prästvigd i Lund 1971

– Teologie doktorsexamen vid Uppsala Universitet 1994

– Domprost i Uppsala domkyrkoförsamling 1995

– Biskop i Härnösands stift 2009

SPF Västernorrland
Publicerad 2014-01-30
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas