Landet runt | SPF Västernorrland

Rotens årsmöte går på räls

SPF Västernorrland
Publicerad 2011-02-24

Tre nya medlemmar, Inga-Lill Åström, Solbritt Eriksson och Dana  Eriksson välkomnades och dekorerades med SPF-nålen. Kort information gavs av Maritta i aktuella seniorfrågor, listor om anmälan till midvinterfesten cirkulerade liksom också för kasinobesök 22 mars.
Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes till presidium Gerhard och Maritta som ordförande resp. sekreterare. Verksamhetsberättelse inkl. ekonomi var väl förberedda i handlingar och skapade inga diskussioner utan togs omedelbart av mötet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Likaså togs styrelsens propositioner med bl. a. budget och yttrande i samgåendefrågan SPF/SPRF utan långtgående diskussioner.
Till ordförande valdes på ett år Gerhard Cederberg, till ordinarie ledamöter på två år Britt Eliasson och Anders Mähler, till suppleanter på ett år Sture Ulander och Sten Moberg. Samtliga dessa val är omval. Med ett år kvar av sin mandattid sitter även Maritta Selin och Barbro Englund såsom ordinarie ledamöter i styrelsen. Stig Larsson omvaldes såsom revisor och som suppleant Nils Järlsäter även det omval. Hans Selin, omvaldes som ordinarie ledamot i valnämnden. Den skall kompletteras senare vid Extra medlemsmöte i september enligt mötets beslut. Till klubbens ombud vid den kommande distriktsstämman i april utsågs Britt Eliasson och Sture Ulander med Anders Mähler som suppleant.
Under den formella årsmötesdelen utdelades blommor och gåvor till följande väl förtjänta personer:
• Thorvald Paulsen, som förser klubben med perfekt högtalaranläggning vid varje möte eller fest,
• Hans Selin, som i egenskap av mötesvärd tar emot alla vid entrén med glad hälsning och en varm kram och även sköter handikapphissen,
• Britta Ödmark som bistår Barbro E med noggrann kassatjänst och avprickning vid våra träffar,
• Lars Bergström, ordförande i valnämnden, för gott arbete att skapa en stabil och fortsatt engagerad styrelse.
• Stig Larsson, vår revisor, som med iver och engagemang också ”basar ” över stavgången,
• Barbro Bergström, vår allt i allo, som alltid ställer upp i olika sammanhang och hjälper till.
Britta Ödmark och Lars Bergström hade tyvärr förhinder att närvara men kommer att senare få ta emot en bukett.
Så långt den formella delen som avslutades med att presidiet tackade för förtroendet att ha fått leda förhandlingarna och förklarade dessa avslutade.
Nu tog man plats vid uppdukade bord i matsalen och njöt av klubbens traditionella årsmötespytt med alla tillbehör.
Klubben införde 2008 att de som tillfört klubben nya medlemmar föregående år får en trisslott vid påföljande årsmöte för varje värvad ny medlem. Under måltiden passade styrelsen på att förära medlemsvärvarna ett antal trisslotter. Eftersom klubben tillförts hela mmmm nya medlemmar under 2010 så kunde flera medlemmar hämta en eller flera trisslotter ur Barbro Englunds hand och förhoppningen är att några av dem klappas på axeln alldeles särskilt av fru Fortuna.
Inskickat av Gerhard Cederberg

SPF Västernorrland
Publicerad 2011-02-24

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas