Landet runt | SPF Västernorrland

Roten njuter av årsmöte med pytt

SPF Västernorrland
Publicerad 2012-02-14

Nästan 60 medlemmar kom till klubbens årsmöte 9 februari, som öppnades med klubbvisan. Nya medlemmar välkomnades och närvarande Kerstin Hedman, dekorerades med SPF-nålen. Information om kommande aktiviteter och listor för anmälan till ”The Great Midwinter Feast” 24 februari, till studiebesök hos BodyShop i Birsta City på Alla hjärtans dag 14 februari och till Målsta trädgård 28 februari, strax innan blomSkottdagen.

Maritta läste upp det anförande som vår förbundsordförande Karl Erik Olsson höll i samband med socialutskottets öppna utfrågning i december om kvaliteten i äldreomsorgen.

Klubben införde 2008 att de som tillfört klubben nyamedlemmar föregående år får en trisslott vid påföljande årsmöte för varjevärvad ny medlem. Nu passade styrelsen på att tacka medlemsvärvarna med ett stort antal trisslotter.

Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes till presidium Gerhard och Maritta som ordförande resp. sekreterare. Verksamhetsberättelsen inkl. ekonomi var väl förberedda i handlingar och skapade inga diskussioner. Kassören Anders redogjorde för det ekonomiska utfallet och mötet godkände styrelsens hela redovisning. Revisorn Stig hade föreslagit att styrelsen skulle beviljas full ansvarsfrihet och så blev mötets beslut. Styrelsens propositioner med bl. a. budget godkändes och medlemsavgiften för 2013 höjdes med 25 kronor till 250.
Därmed har man täckt in den tjuga som förbundet skall ha fr.o.m. 2013 samt kostnadsökning för annonser under föreningsnytt som ST/Dagbladet genomfört redan.

Till ordförande omvaldes på ett år Gerhard Cederberg, till sekreterare på två år Maritta Selin, ordinarie ledamot på två år Sten Moberg, till suppleanter på ett år omval Sture Ulander och nyval Gerd Libell. Med ett år kvar av sin mandattid sitter även Britt Eliasson och Anders Mähler såsom ordinarie ledamöter i styrelsen. Stig Larsson omvaldes såsom revisor och som suppleant Nils Järlsäter även det omval. Lars Bergström och Hans Selin, omvaldes som ordinarie ledamöter i valnämnden med Irene Fromm som omvald suppleant.

Till klubbens ombud vid den kommande distriktsstämman i april utsågs Britt Eliasson och Sture Ulander med Anders Mähler som suppleant.

Under den formella årsmötesdelen utdelades blommor och gåvor till följande väl förtjänta personer:

–  Thorvald Paulsen, som förser klubben med perfekt högtalaranläggning vid varje möte och fest,
–  Hans Selin, som i egenskap av mötesvärd tar  emot alla vid entrén med glad hälsning och en varm kram och även sköter handikapphissen,
–  Britta  Ödmark som bistår Barbro E med noggrann kassatjänst och avprickning vid  våra träffar,
–  Lars Bergström, ordförande i valnämnden, för gott arbete att skapa en stabil och fortsatt engagerad styrelse,
–  Stig Larsson, revisor, som med iver och engagemang nagelfar räkenskaperna,
–  Barbro Bergström, allt i allo, som alltid ställer upp i olika sammanhang och hjälper till,
–  Barbro Englund, som nu lämnar styrelsen och därför avtackades särskilt efter mångårigt engagemang.

Så långt den formella delen som avslutades med att presidiet tackade för förtroendet att ha fått leda förhandlingarna och förklarade dessa avslutade.

Nu tog man plats vid uppdukade bord i matsalen och njöt av klubbens traditionella årsmötespytt med alla tillbehör, kaffe och en sötsak. Slutligen välkomnade ordföranden till nästa träff i mars som går under beteckningen ”Överraskningarnas möte”. Kom och bli varse!

 

På bilden: Trisslotter i varierande antal tilldelades fr. v. i bild Maritta Selin, Ulla-Britt Engblom, Sonja Åström, Britta Ödmark, Barbro Bergström, Dagny Larsson och några andra som inte var närvarande vid mötet.

SPF Västernorrland
Publicerad 2012-02-14

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas