Landet runt | SPF Västmanland

Säkert hos Köpingshus

SPF Västmanland
Publicerad 2011-11-30

Den 24 november så hade SPF Köpingshus besök av Malin Dreifaldt från Civilförsvarsförbundet som talade om säkerhet i vardagen. Ett 50 tal seniorer hade kommit för att lyssna.

Malin började med att berätta hur lång tid vi som människor kan vara utan vatten och mat. Vad vi behöver förutom vatten och mat är trygghet. Hur förbereder vi oss inför en kris och hur blir vi informerade om kriser genom bland annat media.
Det ska finns en frivillig resursgrupp och det är kommunerna som tar initiativet till den och som behöver frivilliga. MSB  (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har hand om alla typer av olycksfall stora som små. Vi kan ju råka ut för el-avbrott och vi skall kunna klara oss själva i 3-dygn enligt myndigheten. Har vi själva skapat oss förutsättningar för det?

Så gick hon över till att tala om hjärtstartaren. Vi i SPF Köpingshus har införskaffat en hjärtstartare som vi alltid har med oss vid våra sammankomster och resor. Symtom på hjärtstopp kan vara bröstsmärtor, andningen upphör, ont i ryggen eller magen även leder. Det finns vissa rutiner som  skall följas i rätt ordning om man hittar en person som har svår smärta eller är medvetslös.
Först av allt larma 112 och det är viktigt att säga att man tror att det är ett hjärtstopp.  Tiden för att hjälpa någon är oerhörd kort. Det tar mellan 3-5 min innan man får hjärnskador och får man inte snabb hjälp så har man bara 8 % chans att överleva.
Använder man en hjärtstartare så har man betydligt större chans hela 71%.

Det avlider ungefär 10 000 personer/år utanför vården plus 5 000 inom vården. Använder man en hjärtstartare så får man instruktioner hela tiden av apparaten vad man skall göra vilket underlättar.

En genomsnittlig tid  på hur länge det dröjer innan  ambulans finns på plats är uträknat  till ca 9 minuter (beroende på var man befinner sig). Detta innebär att man fortsätter med hjärtlungräddning tills ambulanspersonal tar över.

Vid kaffet så gjorde trafikkommittén en uppföljning av tidigare enkät angående hur många som cyklar och har hjälm. Så var det dags för lottdragningen innan vi alla gick hem efter en intressant eftermiddag.

Inga-Britt Lövelius

SPF Västmanland
Publicerad 2011-11-30

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas