Sakkunnig huvudtalare på temadag i Värmland
Landet runt | SPF Värmland

Sakkunnig huvudtalare på temadag i Värmland

SPF Värmland
Publicerad 2012-11-05

Temadagen ’Syn och Hörsel’ den 24 oktober 2012 – En helintressant dag som berörde oss alla!

Drygt 80 personer deltog i den Syn och Hörsel-dag som SPF Värmland anordnade den 24 oktober 2012 och DO Jan Rülcker hälsade alla välkomna och var glad över det stora intresset. Så stort att drygt 80 personer till är anmälda och distriktet kommer att dubblera arrangemanget och ordna ytterligare en liknande dag den 22 november!

 Dagens huvudtalare var Gösta Bucht, professor i geriatrik vid Umeå universitet och sakkunnig inom förbundet. Hans föredrag hade titeln: ” Den åldrande hjärnans förmåga att uppfatta, lagra och bearbeta information” och han förklarade de olika aspekterna på ett lättfattligt sätt och demonstrerade med bilder hur hjärnans olika delar fungerar.

Han konstaterade att en hjärna har en enorm kapacitet och att ingen dator i världen kan ersätta en hjärna! Han förklarade hjärnans olika minnesfunktioner, som var till exempel ett arbetsminne för tillfällig lagring, ett episodiskt minne, som minns viktiga händelser i livet, ett semantiskt minne som innehåller ”skolkunskaper”, ett procedurminne som gör att vi kommer ihåg hur man cyklar och simmar bl.a.

Det är viktigt att försöka behålla fungerande sinnen och fysisk aktivitet påverkar både kroppen och hjärnan medan ålder, demenssjukdomar, depressioner och psykologiska faktorer påverkar negativt. Mycket av detta går att åtgärda med mediciner och han påpekade vikten av att söka läkare tidigt, en demenssjukdom kan pågå i kanske 20 år  och det finns ingen bot men bromsmediciner. Just nu har vi i Sverige c:a 150.000 personer med diagnos demens och 20.000 tillkommer varje år, en stor uppgift för framtidens sjuk- och äldrevård.

Näste talare var Lars Andersson, tidigare klinikchef på ögonavdelningen i Karlstad och han talade om det åldrande ögats folksjukdomar. Den vanligaste är ju gråstarr, som idag åtgärdas med enkel operation på 12-15 minuter. Grönstarr (glaukom) däremot är en svårare sjukdom, som leder till att syrnerven förtvinar. Det finns en akut form där man bör söka läkare omedelbart men vanligare är den kroniska formen, som långsamt förändrar synfältet. Grönstarr är svårare att operera och behandlingen består ofta i ögondroppar. Han berörde också de förändringar som kan uppstå i ögat som komplikationer vid diabetes och påpekade vikten av regelbundna hälsokontroller.

Om grönstarr talade också Inga Tågmark-Nilsson från Glaukomförbundet i Värmland, som berättade att c:a 5-6% av befolkningen mellan 65-75 år drabbas av sjukdomen, som gör att synfältet förminskas. Det finns ärftlig benägenhet för sjukdomen och Inga Tågmark påpekade vikten av att kontrollera trycket i ögat så  att förändringar upptäckts tidigt, regelbundna kontroller bör göras hos optiker.

Därefter kom Dan Andersson från Synskadades förbund, som berättade att han är född med glaukom och opererades många gånger under sitt första levnadsår.

Genom olika behandlingar fick han ledsyn men även denna försvann när han som barn drabbades av mässling och blev helt blind, ett hårt öde.

Han är nu engagerad i Synskadades Förbund som hette ”De Blindas förening” fram till 1977 och arbetade med att lära ut blindskrift och olika hantverk samt började 1955 med att ge ut talböcker. Från 1982 arbetar man genom landstingen med konsulenter och syncentraler och kämpar för de synskadades rättigheter att komma in på olika lokaler, kunna åka tåg och få ett samhälle anpassat för alla.

 Efter lunch fick vi lyssna till Mårten Andersson, som drabbats av hörselnedsättning efter fästingbett och borelia, Han berättade väldigt fint om hur våra sinnen samverkar till exempel en vacker vårdag, när vi upplever synintryck, doft av gräs och hör fågelsång. Vi kan också minnas hörselupplevelser till exempel konserter och vacker musik.

Samtidigt som Mårten talade demonstrerades hur skrivtolkar fungerade genom att en person skrev ner hans ord och detta visades på en skärm, en fantastisk möjlighet för hörselskadade att följa med en föreläsning.

 Skrivtolkarna användes också av hörselpedagog Doris Engel, som talade om olika hjälpmedel och hur man hanterar tekniken. Den som har hörselproblem har ofta svårt att hänga med när folk talar i grupp, vilket leder till att man känner sig utanför, man undrar till exempel vad andra skrattar åt.  Hon visade intressanta bilder på hur örat är konstruerat och hur impulser vidarebefordras till hörselnerven och vidare till hjärnan, som uppfattar ljudet. För den som är helt döv finns idag teknik, som går ut på att man opererar in elektroder, som går direkt på hörselnerven.

Doris Engel uppmanade alla att tänka på att ta hänsyn till de som har hörselproblem genom att tala med ansiktet vänt mot lyssnaren och tala tydligt, kanske använda gester för att förklara och inte ”prata i mun på varandra”.

Jan Rülcker avslutade dagen med att tacka alla medverkande, som bidragit till en fantastisk dag där vi fått mycket information och tänkvärda intryck.

Gunnel Hansson

SPF Värmland
Publicerad 2012-11-05
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas