Samarbetet mellan 5 distrikt i Västra Götaland fördjupas
Landet runt | SPF Skaraborg
Ledamöter från fem distrikt i Västra Götalandsregionen vid Herrljungas järnvägsstation. Foto Birgit Hansen

Samarbetet mellan 5 distrikt i Västra Götaland fördjupas

SPF Skaraborg
Publicerad 2014-10-07

Sedan länge träffas de fem distrikten Skaraborg, Norra och Södra Älvsborg, Bohus och Göteborg för att diskutera gemensamma frågor.
Vid senaste sammanträdet i Herrljunga beslutades att ta fram ett enkelt handlingsprogram angående vård och omsorg som ett verktyg för att driva angelägna frågor i äldreomsorgen.
För övrigt diskuterades bland annat  gemensamma frågor med anledning av nya förbundsstadgar och frågor som ska behandlas vid nästa regionala pensionärsråd.
Text BIRGIT HANSEN

SPF Skaraborg
Publicerad 2014-10-07
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas