Landet runt | SPF Västernorrland

SPF Gaffelby Club årsmöte

SPF Västernorrland
Publicerad 2014-03-03

Den 28 februari hade SPF Gaffelby Club gängse Årsmöte i Odd Fellowlokalen.

Efter att ha önskat  välkommen påbjöd ordförande Bengt Olof Lindelöf en tyst minut till minne av de medlemmar som avlidit under året.

Kurt Backus valdes till årsmötesordförande och Barbro Jansson till årsmötessekreterare. Den styrelse som framgångsrikt styrt klubben  under året fick förnyat förtroende.

Efter kaffe och härliga semlor sjöng en något decimerad Gaffelby Damkör under ledning av Ulf Råberg ett antal glada sånger. De  sjöng också en av Alice Babs  välkända sånger för att hedra hennes minne. En av våra mest trogna mötesbesökare, Martin Gustafsson, hade i dagarna fyllt 90 år  och  kören avslutade sitt program med ”Ja må han leva”.

Bengt-Olof Lindelöf avslutade mötet sedan lotterivinsterna delats ut.

Birgit Lundgren

SPF Västernorrland
Publicerad 2014-03-03
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas