SPF Håbo i Centrum
Landet runt | SPF Uppsala

SPF Håbo i Centrum

SPF Uppsala
Publicerad 2011-10-27

Sedan några år tillbaka har SPF Håbo, varje höst, visat upp sig i Bålsta Centrum. Detta har varit en del av en landsomfattande manifestation genom SPF-förbundet som emellertid nu övergett idén. SPF Håbo anser dock att konceptet med ”Vecka 37” varit framgångsrikt i föreningens strävan att nå ut till allmänheten och fortsätter därför med arrangemanget.

Sålunda drog SPF in i Bålsta Centrum onsdagen den 14 september. Med stöd av centrumgallerians ägare, Grosvenor Fund Management, annonserades evenemanget i Bålsta Upplands-Bro bladet. Utställningen var uppdelad i fyra stationer för inskrivning av nya medlemmar, upplysning om risker med överförskrivning av läkemedel, information om föreningens arbete för passande bostäder för äldre samt allmän information om SPF. Vidare fanns det lotteri med fina vinster.

Spektakulärt var knypplingsgruppens monter där några deltagare visade hur man kan fläta samman de mest fantastiska alster. En monter med information om släktforskning representerade föreningens fem släktforskningsgrupper och vid ett uppställt spelbord visade en kvartett hur man spelar bridge. De senare utgjorde skylt för de 40-talet spelare som under eftermiddagen spelade bridge i medlemslokalen ”Skeppet”.

Utställningen sammanföll med ICAs rabattdag för pensionärer och mycket folk var i rörelse i centrum. Genom SPF-distriktets satsning på medlemsrekrytering, där 100 kronor ger medlemskap från idag fram till 2012-12-31, kunde drygt 50 nya medlemmar skrivas in i rullan, vilket innebär att föreningen nu har ett medlemsantal på över 900 personer. Dagens arrangemang genomfördes av marknadsgruppen och ett antal frivilliga informatörer, och alla har avtackats av ordförande Per-Eric Josefsson. För de som arbetat med projektet känns det som om SPF Håbo verkligen får ut sitt budskap till allmänheten.

Sverker Jonasson

SPF Uppsala
Publicerad 2011-10-27

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas