SPF i Sundsvall tar sig an ADHD
Landet runt | SPF Västernorrland

SPF i Sundsvall tar sig an ADHD

SPF Västernorrland
Publicerad 2011-11-01

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Är det ett ämne för en pensionärsorganisation att arrangera en föreläsning om? Ja utan tvekan. Sådana funktionsnedsättningar uppmärksammas idag allt mer särskilt på barn och man vet att de är generationsrelaterade. Det betyder att det finns ärftliga faktorer bakom. Vi har alltså som äldre god anledning att sätta oss in ordentligt i dessa frågor.

Samrådsgruppen i Sundsvall med sina sju klubbar tar ofta tag i nya inslag och idéer. Nu förverkligades en idé från Maritta Selin att försöka belysa området Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Projektet tog fart och senare i planeringen knöts både kommunen och föreningen Attention till det. Och ämnet lockade många lyssnare.

Tina Höglund är specialpedagog och började sin nästan två timmar långa föreläsning med att berätta om sitt besök nyligen i Linköping. Där träffade hon några kolleger och berättade att hon blivit inbjuden av SPF att föreläsa om Neuropatiska funktionsnedsättningar. Förvåningen var stor i gruppen över att just en pensionärsorganisation tog tag i sådana frågor. Det hade man inte varit med om. Men sanningen att säga; Är det inte vår skyldighet att ta tag i alla frågor som berör oss i samhället. För att vi åldras så tappar vi inte kontakten med barn och barnbarn och vi är kanske mer observanta för avvikelser och vet att dessa funktionsnedsättningar ökar bland unga.
I begreppet Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ryms bland andra Autism,
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) och Aspbergers syndrom. Det är sällan vattentäta skott mellan dem. Tina koncentrerade sin föreläsning på ADHD. Hon underströk att stora olikheter finns i den gruppen och att förstå är viktigt. Därför måste man skaffa sig kunskap, kunskap och åter kunskap. Många bedömer nog ett ADHD-barn som enbart ouppfostrade. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är i många fall osynliga och det är svårt att avgöra vem är och vem är inte. Lider man av ADHD så suddas begreppet OM och NÄR ut en smula och det kan innebära svårigheter med till exempel det teoretiska tänket, ”centralstyrningen”, förståelsen för hur andra tänker, minnet, tidsuppfattningen, koncentration/uppmärksamhet/uthållighet, inlärningssituationen, tal-, språk- och kommunikationssvårigheter. Har man en ADHD-diagnos har man ofta svårighet att förstå hur andra tänker och känner. I hanteringen av känslor och tankar ryms svårigheter vid impulsgenombrott. HUR-frågorna; språkförståelsen, tolkning av ledtrådar, förmågan att ”läsa mellan raderna”. I relationer med andra vill man, men förmår inte i kontakter.
Faktorer som ger en person med ADHD-diagnos välbefinnande är bland annat att få fungera i ett begripligt sammanhang, att känna lagom ställda krav, att ha möjligheter att kunna påverka.
En föreläsning som sätter fingret på högaktuella problem som numera kanske uppmärksammas först efter några år i skolan, men som borde ses och diagnostiseras långt tidigare.

Som seniorer i samhället borde vi ha goda kunskaper och erfarenheter från livet. Och visst är det så på de flesta områden. Men just denna typ av funktionsnedsättning har blivit allt mer uppmärksammad på senaste årtiondena och vi liksom samhället i stort, är inte tillräckligt insatta i frågan och dess komplexitet. I skolor, i föreningsliv, inom idrotten läser vi nästan dagligen om barn som kommer på kant och far illa och ofta är bakomliggande orsaker någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Därför är det så oerhört viktigt att vi som skall stötta våra barn och barnbarn, ja även andras barn, har åtminstone grundkunskaper i ämnet. En bra bit på vägen har vi nått hos oss, men en fördjupad föreläsning planeras redan.

Gerhard Cederberg

SPF Västernorrland
Publicerad 2011-11-01

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas