Landet runt | SPF Dalarna

SPF-Mora har haft årsmöte

SPF Dalarna
Publicerad 2014-02-27

SJÖHOLM OMVALD TILL ORDFÖRANDE I SPF

SPF:s årsmöte inleddes med att Mora Spelmanslag underhöll medlemmarna innan mötets öppnande. Mötet öppnades av ordförande Stig Sjöholm med ljuständning och parentation samt en tyst minut.

Stig Sjöholm omvaldes till ordförande för SPF. Bengt-Åke Nyström valdes till ordförande för årsmötet och Lismarie Johansson till sekreterare. Till protolljusterare valdes Arne Brygt och Stig Nordmark. Sedan följde sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Av styrelsens verksamhetsberättelse framgår att det varit många aktiviteter såsom föreningsmöten, musikcaféer, resor, funktionärsträffar, studiecirklar samt friskvårdsaktiviteter, som t ex stavgång. Bowling sker varje vecka på Moraparken.  Flera av resorna bedrivs i samarbete med SPF-föreningen i Älvdalen. Webbansvarig är Bengt Johansson. Ordförande Stig Sjöholm efterlyste fler som vill engagera sig i verksamheten, sedan tackade han alla som kommit till mötet. Deltagarna på årsmötet bjöds på kaffe och semlor som Monica Johansson bakat.

/Ing-Marie Kullander

SPF Dalarna
Publicerad 2014-02-27
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas