Landet runt | SPF Dalarna

SPF och PRO frågade ut falupolitikerna

SPF Dalarna
Publicerad 2014-09-01

Pensionärerna är en stor del av valmanskåren. I valrörelsens slutskede drygt två veckor innan valdagen inbjöd Faluns stora pensionärsföreningar SPF och PRO tillsammans våra lokala politiker till en utfrågning.

Tunga politiker från kommunens alla nio partier ställde upp i en panel i Nybrokyrkan för att besvara viktiga frågor. Dessa frågor hade föreningarna tillsammans förberett och de handlade givetvis om de viktiga frågorna för äldre. Utfrågningen leddes av SPF: s distriktsordförande Lennart Nilsson och han såg till att alla fick komma till tals i tur och ordning och att det skulle handla om lokalpolitiska frågor.

Är man beredd att i äldreomsorgen öka bemanningen för att ge en individuell och värdig behandling? Man var tämligen enig om att man borde ha högre bemanning och bättre personalutbildning för att nå målet. Personal måste få rimlig tid till personligt möte med de äldre och med god kontinuitet. Flera i panelen framhöll att möjligheter till val av vårdgivare var viktig. Någon framhöll det viktigtá med god arbetsmiljö också för personal för att kunna göra bra insatser för de äldre.

Det blev litet diskussion om bemanningstätheten, vi skulle enligt någon beräkning ha flest anställda per person inom OECD. Många kände inte igen sig i den beskrivningen. Det var inte alltid så lätt att redovisa konkreta förslag men alla menade att tillräckliga resurser borde ges. Och då diskuterades förstås om man skulle tillföra eller omfördela resurser.

Vill man ge de enskilda ökade möjligheter att själva få avgöra när de behöver plats på äldreboende? Man gav ett bestämt ja på den frågan, men några ansåg att biståndshandläggare också måste ge synpunkter. Det finns flera behov att väga in – medicinska behov och sociala behov. Det är svårt att bo ensam. Och viktigt att makar ska följas åt i äldreboende. Glädjande nog redovisades intressanta planer på utbyggnad av äldreboenden.

Den tredje rykande aktuella frågan om den nyorganiserade kollektivtrafikens servicenivå besvarade man med en generad ursäkt över hur illa det blev så här i början, ett projekt ”för tidigt satt i sjön”.

Tid gavs för några frågor från publiken.

Vi fick ett intryck av att våra lokala politiker försöker förstå pensionärernas behov. Nu är det vår sak att lägga våra röster.

SPF Falubygdens ordförande Gunnar Trued och PRO Faluns ordförande Göran Lindholm tackade våra politiker, publiken och ordföranden Lennart Nilsson för intressanta redovisningar och diskussioner.

Text Gustaf Lagerby

SPF Dalarna
Publicerad 2014-09-01
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas