SPF Pärlan i Älvsbyn presenterar sig
Landet runt | SPF Norrbotten

SPF Pärlan i Älvsbyn presenterar sig

SPF Norrbotten
Publicerad 2012-02-29

Föreningen som tillhör Norrbottens distrikt startade 1983. Medlemsantalet som fortlöpande stiger är nu 220. Förhoppningen är att kunna attrahera många av de fyrtiotalister som nu lämnar arbetslivet. Människor som är vana vid aktiviteter och gemenskap tillsammans med arbetskamrater.
Ordföranden Per Nilsson har innehaft sin post i två år och arbetar tillsammans med styrelsen med ständigt nya aktiviteter i syfte att stimulera medlemmarna. Målet är att kunna finna glädje och trivsel i våra träffar, som passar såväl 65-som 90-åringar.
Möten och resor som tidigare funnits kompletteras av nya aktiviteter.

Föreningen ansökte om ekonomiska medel för att utveckla och förnya arbetssätten genom ytterligare aktiviteter, men tyvärr kunde vårt väl genomarbetade förslag inte vinna gehör. Vilket f.ö. inte många norrbottenskommuner  kunde.
Bland de kurser och aktiviteter som föreningen drivit det senaste året – förutom välbesökta medlemsmöten – kan nämnas: datakurser, bowling, trafikkurser, teaterbesök, endagsresor. Arbetet med projektansökan gav många nya idéer. Därför vill man anordna datakurser även för att bredda styrelsens kunskaper och kurser i hälsa för att öka medvetandegraden om vad den enskilde själv kan åstadkomma för ett sundare liv, helst tillsammans med andra, ge kunskap om medicinering för äldre, göra gemensamma promenader, hälsosam mat mm. Föreningen vill ge kunskap och fördjupning om många samhällsföreteelser genom att anordna fler och mer regelbundna kulturberättarträffar, anordna körsång för hälsa och välbefinnande samt instrumentalspel och ge möjligheter till gemensamma resor långt bort och nära.

Föreningen kommer att på nytt ansöka om ekonomiska projektmedel för att öka möjligheterna att söka upp äldre med olika arrangemang, som kan locka ännu fler att delta. Föreningen vill satsa på gemenskap och trivsel, nya kunskaper – lärandet är ju livslångt – hälsa och välbefinnande. I en liten förening med långa avstånd är det än mer betydelsefullt att få ett tillskott i kassan för att möjliggöra och förändra olika insatser. I en liten förening får allt färre medlemmar ta på sig en allt större arbetsbörda för att göra arrangemangen möjliga. Åldersfördelningen är 65-70 år: 25%;  70-80 år:50%;   >80 år:25%. Att få träffas tillsammans är för seniorer lika viktigt som för ungdomar. Det är genom samtalen man växer som människa, det ger mening åt tillvaron. Ofrivillig ensamhet är tärande. Med bättre ekonomi kan arrangemang genomföras i större lokaler, med mer personal; de kan marknadsföras mer storslaget och med det flerdubbla antalet gäster, vilket ökar intresset hos fler att söka medlemskap i SPF-föreningen.

En av de sista mörka dagarna i januari passade seniorerna i SPF Pärlan, Älvsbyn, på att lysa upp med en tacofest för medlemmar och andra. Gästerna var mellan 65 och nära 90 pigga år. Med buss anlände alla till Pålsträsk byagård, som ju tidigare varit skola, men som 1962  lades ner och sedan skänktes till byaföreningen,  som numera sköter om de fräscha lokalerna.

Festen inleddes med gemensam allsång och därefter åt vi tacos med många, väl kryddade och hackade tillbehör. Under kvällen sjöngs många sånger: SPFs egen snapsvisa,  Älsk´mä gullong, Visa om åldringsvården på Beatles  When I´m sixtyfour  var några av de roliga och uppskattade låtarna.
Föreningens egen ukulelegrupp ackompanjerade t.ex.  till melodierna Five foot two Eyes of blue (Nu samlas vi till taco-fest) och I have a dream, vilka gästerna med starka, klara stämmor sjöng högt till.
Markus Andersson från Tvärån kom och sjöng och spelade gitarr. Det blev många väl valda låtar för ”Elvis-generationen”, Proud Mary, Mer och mer och mer, I walk the line, Vinnebäcks  Över gränsen, hans egen Allt jag behöver, bara för att nämna några. Hans känsliga visor framförda med finstämt gitarrspel uppskattades enormt av publiken, som smittades och sjöng med och klappade takten.

Mellan dessert och kaffe fortsatte minglandet, så att alla kunde prata med bekanta och göra nya bekantskaper.
Hela kvällen präglades från första stund av hög stämning, med glädje, skratt, samtal, sång och musik. Det rådde en vänlig och familjär anda.
Alldeles för tidigt hämtade den chartrade bussen, men redan i februari träffas man igen på medlemsmöte och därefter på friluftsdag för seniorer i Pålsträsk i mars och så rullar det på…

SPF Norrbotten
Publicerad 2012-02-29

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas