SPF Seniorerna Kärnan Helsingborg valde ny ordförande
Landet runt | SPF Skåne
Åke Ohnback

SPF Seniorerna Kärnan Helsingborg valde ny ordförande

SPF Skåne
Publicerad 2015-03-02

Vid SPF Kärnans årsmöte i Helsingborg den 24 februari hälsades de närvarande 200 medlemmarna välkomna av Ordförande Lars Petersson. Årsmötet inleddes med parentation under året bortgångna medlemmar.
Ordförande föredrog styrelsens årsberättelse, som beskrev de olika verksamheterna och aktiviteter som varit verksamma under året 2014. Den ekonomiska rapporten liksom budget och verksamhetsplan för 2015 godkändes.
Styrelsens förslag att anta stadgar för föreningen enligt förbundets kongressbeslut samt beslut om nytt namn och logotype för föreningen antogs.

Till ny ordförande valdes för 2015 Åke Ohnback. I styrelsen ingår, Lars Åberg v ordf, Monica Ericson sekr, Hans Tenggren kassör, Anton Mûller, Anders Hansson, Yvonne Andersson, Kristin Öhman och Finn Nielsen. Gerd Ingelmark anmäldes som ansvarig husmor och för fredags-cafèet Anne Thunström.
I verksamhetsgrupperna utförs ett fantastiskt arbete som ger föreningen stor uppmärksamhet och skapar trivsel och gemenskap bland medlemmarna.
Den digitala verksamheten har varit mycket framgångsrik, tack vare medlemmar med kunskap och entusiasm hjälpt många av våra medlemmar att komma in i den digitala världen.

Avgående ordförande Lars Petersson tackade ledamöterna Kerstin Trygg och Urban Lindberg för väl genomfört arbete i styrelsen under flera år.

Lars Åberg v ordförande avtackade Lars Petersson som under två år varit föreningens ordförande, en arbetsuppgift samt ledarskap som han visat med
stort engagemang.

Föreningens nyvalde ordförande Åke Ohnback tackade för det förtroende han erhållit att få leda föreningen som dess ordförande.
Som avslutning bjöds alla närvarande på kaffe och fastlagsbulle (Semla).
SPF Seniorerna Kärnan egen sångkör bjöd på uppskattad underhållning med kända melodier, under ledning av Annika Byström.

Som sista stora händelse på årsmötet, var det dragning på det populära vinlotteriet där några lyckliga vinnare, fick lön för sin investering.

 

SPF Skåne
Publicerad 2015-03-02
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas