SPF Skaraborg höll hörselkurs
Landet runt | SPF Skaraborg
Deltagarna Gunnar Qvist, Anna Gothnier, Ingalill Wiberg, Kerstin Almqvist och Roland Gustafsson tar fram uppgifter som kan utgöra ett förslag till en handlingsplan som hörselombuden kan arbeta efter.

SPF Skaraborg höll hörselkurs

SPF Skaraborg
Publicerad 2013-10-28

Att inte höra kan vara detsamma som att känna sig utanför. Det framkom vid hörselkursen som SPF Skaraborg höll på Folkhögskolan i Vara. Det var inte så många deltagare, men de som var där var desto mer diskussionsvilliga och tog upp olika hörselproblem.

Det viktigaste som kom ut från kursen var ett förslag till handlingsplan som föreningarnas hörselombud kan arbeta utifrån.

Kursen leddes av distriktets kontaktman i hörselfrågor, Jarl Graf och Rune Kjernald.
– Hörselombuden ska bistå den som har problem med hörseln, sade Jarl.

En av deltagarna, Kerstin Almqvist, är ordförande för HRF:s lokalförening i Skara. Hon tipsade att det är möjligt att genom tolkcentralen få hörtolkar.
– Det kostar inget, sade Kerstin.

Cirka 4000 000 i Sverige har hörapparat, men det borde vara många fler.
– Åtminstone 600 000, sade Rune Kjernald.

Hörselnedsättning har blivit ett växande folkhälsoproblem och cirka 1,4 miljoner är drabbade, varav cirka hälften är mellan 16 och 64 år.

Birgit Hansen

SPF Skaraborg
Publicerad 2013-10-28
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas