SPF Skutan aktiv i Väddöbygdens sociala och kulturella liv
Landet runt | SPF Stockholm

SPF Skutan aktiv i Väddöbygdens sociala och kulturella liv

SPF Stockholm
Publicerad 2013-05-31

SPF SKUTAN har sitt verksamhetsområde inom den norra delarna av skärgårdskommunen Norrtälje och ligger mellan två av kommunens centralorter, Norrtälje och Hallstavik. Att verka i ett sådant område ställer lite större krav på att synas och få sådan publicitet att föreningens verksamhet blir intressant för både de nuvarande och de framtida medlemmarna. I syfte att på vårt sätt verka inom rekryteringsparollen ” Ett steg till” har styrelsen genom ett aktivt deltagande i övriga samhällsaktiviteter placerat SPF SKUTAN som en aktiv spelare i diverse publika evenemang.

Inom bygden finns en intresseorganisation med företrädare för näringsliv och olika intresseorganisationer som har till uppgift att skapa intressanta aktiviteter som kan locka en större publik.
Detta har utmynnat i att SPF SKUTAN är huvudansvarig för firandet av Nationaldagen som traditionsenligt avhålles vid Sjöfartsmuseet i Älmsta, har serveringsansvar vid den Väddödag som firas i juli månad och även en aktiv intressent i Väddös Kulturdagar som sker i aug/september. Vid Kulturdagarna är SPF SKUTAN VÄDDÖ tillsammans med Väddö Golfklubb värdar för en Golftävling 30/8 som vänder sig till landets golfande pensionärer. SPF Golf Väddö.

Genom aktivt engagemang även i andra aktiviteter och presentationer i lokala reklammedier har SPF SKUTAN blivit en organisation man vänder sig till och frågar om vi har möjlighet att ställa upp i olika sammanhang för att ett evenemang skall bli så publikt intressant som möjligt.

Syftet är att i viss mån påvisa att ett engagemang inom en orts kulturliv kan ge väl så mycket respons som riktade kampanjer.

Kontaktperson Ordförande SPF SKUTAN
May-Lis Rombo
E-post: ordf@spfskutanvaddo.se
Hemsida: www.spfskutanvaddo.se

SPF Stockholm
Publicerad 2013-05-31
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas