SPF Snöstorpsveteranerna – Viljestarka, banbrytande kvinnor i Halmstad
Landet runt | SPF Halland

SPF Snöstorpsveteranerna – Viljestarka, banbrytande kvinnor i Halmstad

SPF Halland
Publicerad 2014-01-27

Vice ordf. Margareta Persson hälsade ett 125-tal medlemmar välkomna och informerade om studiecirklar och Maggans kockveteraners vårlunch. Folkhälsoansvarig Margareta Malmsten påminde om tidigare projekt SPF haft, Stroke och ”Maten som stärker din hälsa” samt informerade om Hallandsdistriktets nya Diabetesprojekt. Enkät kommer att sändas ut och det är viktigt att denna fylls i och besvaras.

Ingegerd Sahlström höll ett mycket engagerat, intressant och inspirerande föredrag om viljestarka och banbrytande kvinnor som verkat i Halmstad på 1700-1900-talen. Klara Johanson, Svea Larsson, Fiken Johansson, Charlotta Rickardi, Hilma Hofstedt samt Ulla Hjelmström (Moster Ulla).

Efter informationerna serverades kaffe, smörgås och kaka. På inträdesbiljetten var det lotteri.

Vice ordf. Margareta Persson avslutade träffen med en dikt.

Klara Johanson föddes 1875 och var den första kvinnliga studenten 1894 i Halmstad. Hon fortsatte studera på universitetet i Uppsala och tog filosofie kandidatexamen 1897. Hon blev journalist och författare. Det var ovanligt med kvinnor som lyckades vara självförsörjande. Det normala var att hade flickan ett yrke och hon var gift, så tillföll hennes lön mannen. Samma sak gällde om hon fick ett arv. 1912 flyttade hon ihop med sin livskamrat Ellen Kleman. På Storgatan i Halmstad finns numera en betongfåtölj med värme i, till Klaras ära.

Svea Larsson född 1907, växte upp som en livlig och vetgirig flicka i Getinge. Hennas far drev en manufakturaffär och köpte aktier i Sembs kraftstation och Hallands Frökontor. Svea, som var en ”hemmaflicka”, tog hand om mor och far. Hon var ändå mycket självständig och tog så småningom körkort för bil, mycket ovanligt för en flicka på den tiden. Hon ärvde sin fars sinne för aktier och kunde vid sin död 1989, ganska anonymt, testamentera 4 miljoner kronor till Halmstads museum för att köpa Halländsk konst och konsthantverk. Värdet idag ca 55 miljoner och utdelningen ca 1,5 – 2 miljoner kronor per år.

Fiken Johansson var född i Falkenberg 1826. Hennas far var skeppare och handlade med lax. När Fiken hade vuxit upp skötte hon handeln i sin fars namn, han var ju ute på havet. Hon rökte laxen och den blev vida känd i trakten. Halmstadlaxen var skapad. Till och med kungen, tyckte väldigt mycket om hennes Halmstadslax. Det berättas om att Henrik Ibsen vid ett tillfälle åt middag tillsammans med kungen och då gjorde skandal. Han tyckte laxen var så god så han fortsatte att äta sin lax efter det att kungen slutat äta. Så gjorde man inte på den tiden!

Kristina Charlotta Rickardi, född 1751. Hennes far rådmannen Rickardsson hade ett modernt tänkande. Kvinnorna på den tiden var inte myndiga. Fadern skrev till Kungl. Maj:t och begärde att hans dotter skulle myndigförklaras. 25 år gammal år 1776 myndigförklarade kungen henne och hon gavs tillstånd att bedriva handel. Hon var driftig, skrev avtal med fiskare och bönder om deras fångster och grönsaker. Detta var inte populärt hos de manliga handlarna. Damen gjorde ju intrång! Hon skrev avtal med armén och tillverkade bland annat stövlar och stövletter. Det var många som fick arbete tack vare henne.

Hilma Hofstedt född 1882, agitator, tvätterska och 1922 invald i Stadsfullmäktige. Hon var ganska frispråkig och när hon på allmänna platser ivrade för Nykterhet och Barnbegränsning, hamnade hon i fängelse. På den tiden var det förbjudet att tala om preventivmedel! Hennes man hade försvunnit till Amerika, så hon fick själv försörja de tre barnen. Hon var en hängiven kommunist och var i Ryssland två gånger. Efter sina besök var hon djupt besviken, då kommunismen i Ryssland var något som hon tyckte sig inte känna igen. Hon gick därefter över till Socialdemokratin.

Ulla Hellström född 1867 var en av sex i Halmstad som fick sälja sprit. Hon hade en liten krog, Lilla Helfwetet. Sjömän och hamnarbetare frekventerade krogen och ”Moster Ulla” höll ordning på allt och alla. En militär kom varje dag ridande och knackade på och ut kom Moster Ulla med en bricka med ett glas Genever. (Möjligen var detta stans första drive in-ställe ;)).

SPF Halland
Publicerad 2014-01-27
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas