Stallarholmen spelar boule
Landet runt | SPF Södermanland

Stallarholmen spelar boule

SPF Södermanland
Publicerad 2012-03-05

Så spelar vi boule i vår förening. I SPF Stallarholmen genomför vi varje vintersäsong en bouleturnering. Det hela började när den som ledde veteranverksamheten i Stallarholmens Golfklubb tyckte att vi äldre golfspelare borde ha någon bra sysselsättning under vintern när golfbanan var stängd. Boulen växte och nu bedrivs den i pensionärsföreningens regi.

Vår vinterturnering  genomför vi varje onsdag kl 11-14 från slutet av oktober till mitten av april i Munktellarenan i Eskilstuna.  Det blir totalt ca 20 tillfällen.  Vi betalar en startavgift varav en del går till banhyra och en del används för priser vid säsongsavslutningen. Vi spelar fyra matcher vid varje tillfälle.  Damer och herrar tävlar tillsammans och givetvis på samma villkor.

Även om det är tävling, vilket är nog så viktigt, så är det trots allt den sociala biten som väger tyngst för de flesta. En bonus är att upplägget gör att man byter med- och motspelare i varje match.
En liknande turnering genomför vi också på sommarhalvåret utomhus på vår egen bana vid Gula Industrihuset i Stallarholmen, se bilder.

Efter vintersäsongens sista speltillfälle samlas vi till en vårlunch med prisutdelning. Bouleturneringarna har nu arrangerats i mer än 15 år och med i snitt 20-25 deltagare. De är fortfarande mycket uppskattade.

Till hjälp för genomförande av varje tävlingstillfälle och hela turneringen har vi en egenutvecklad Excel-applikation. I den finns spelscheman som säkerställer att alla kan delta oberoende av antalet och att varje spelares med- och motspelare är olika i de fyra matcherna. Tabeller för inmatning och sammanställning av de individuella resultaten finns också. Hanteringen är enkel och i stor utsträckning automatiserad med länkar och formler.

Vill du veta mer om detta så kontakta  torgnyback@gmail.com.
 

SPF Södermanland
Publicerad 2012-03-05
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.