SPF Toarp har haft årsmöte
Landet runt | SPF Älvsborg Södra

SPF Toarp har haft årsmöte

SPF Älvsborg Södra
Publicerad 2012-02-28

Ett 70-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen. Ordf. Lars-Gunnar Olausson hälsade välkommen och överlämnade därefter ordet till Marianne Johansson som gjorde en parentation med ljuständning och minnesord för de 8 medlemmar som avlidit under 2011.

Årsmötesförhandlingarna började med att välja Stig Green att leda årsmötet.
Som ordförande för SPF Toarp valdes enhälligt Gert Götesson, nyval.
Övriga ledamöter i styrelsen är Paul Bogren, Birgit Andreasson, Irene Persson, Ingvar Carlsson, Elsa Samuelsson och Eva Carlsson. Som suppleanter är Ulla-Britt Lindqvist och Jan-Åke Pettersson.

Efter årsmötesförhandlingarna avtackades de avgående förtroendevalda som i många år varit involverade i föreningens arbete. De avgående är Uno Wihlstrand, Lars-Gunnar Olausson, Kjell Hedendahl, Marianne Johansson, Anna-Lisa Wihlstrand och Florence Johansson.

Därefter serverades kaffe och smörgåstårta och dragning på lotteriet. Till sist visade Uno Wihlstrand bilder och videofilm över aktiviteterna som varit under 2011.

Nästa månadsmöte är den 12 mars 2012 i Toarps församlingshem och då kommer PRO:s teatergrupp med uppsättningen av ” Var skall vi göra av farmor”

Den nyvalde ordföranden Gert Götesson tackade för förtroendet att leda föreningens verksamhet och avslutade mötet med att tacka alla som kommit på årsmötet och hoppas att medlemmarna även i fortsättningen kommer lika troget som tidigare.

På bilden. Lotteridragning. Maj-Britt Svenkvist får en vinst av Marianne Johansson och Uno Wihlstrand

SPF Älvsborg Södra
Publicerad 2012-02-28

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas