Landet runt | SPF Skaraborg

SPF-Törebodabygden höll årsmöte

SPF Skaraborg
Publicerad 2014-02-06

Måndagen den 3 februari hölls årsmöte i SPF-Törebodabygden. Ordföranden Kurt Karlsson hälsade 113 medlemmar välkomna. Ordföranden informerade kort om vad som skulle tas upp under eftermiddagen innan årsmötet öppnades.

Till ordförande för årsmötet valdes Märta Hermansson. Dagordningen godkändes. Föreningens verksamhet, ekonomi och revisorernas yttrande över styrelsens skötsel av föreningen godkändes. Styrelsen fick ansvarsfrihet av årsmötet. Vidare valdes styrelse, revisorer och ledamöter till diverse kommittéer enligt valberedningens förslag som distribuerats till medlemmarna tillsammans med vårens program. Årsmötet röstade helt enligt förslaget. Exempelvis blev Kurt Karlsson omvald till styrelseordförande. Åke Jernetz blev invald i valberedningen på 3 år. Till ombud i kommunala pensionärsrådet KPR omvaldes Kurt Karlsson, Inga-Lill Wiberg och Ann-Kristin Lang. Märta Hermansson avslutade årsmötet och tackade för visat förtroende.

Kurt Karlsson informerade om att SPF centralt arbetar om föreningens stadgar och även att uppbörden av medlemsavgifter skall ske centralt och att föreningarna får sin andel utbetald månatligen. Detta ansåg föreningens styrelse och de flesta mötesdeltagarna vara ett dåligt förslag. En motion mot detta skall sändas.

Inga-Lill Gustavsson, Ingegerd Berg, Marianne Öhman, Yvonne Edvardsson, Arne Johansson tackades av föreningen med blommor för nedlagt arbete då de avslutar sina uppdrag för föreningen i och med årsmötet.

Inga Thorén informerade om en kommande 4-dagarsresa till Åland. Intresseanmälningar tas gärna emot. Därefter vidtog kaffedrickning och sedvanliga lotteridragningar.
Därefter gick alla hem till sitt somliga med någon vinst i handen.

SPF-Törebodabygden
Stig-Evert Johansson

SPF Skaraborg
Publicerad 2014-02-06
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas