Landet runt | SPF Skaraborg

SPF-Törebodabygden höll årsmöte

SPF Skaraborg
Publicerad 2013-02-26

Måndagen den 4 februari var det årsmöte i SPF-Törebodabygden. Ordföranden Kurt Karlsson hälsade 78 medlemmar välkomna. Ordföranden informerade kort om vad som är på gång och öppnade årsmötet. Till ordförande för årsmötet valdes Märta Hermansson. Dagordningen godkändes och mötet valde styrelse, revisorer och ledamöter till diverse kommittéer enligt valberedningens förslag som distribuerats till medlemmarna tillsammans med vårens program. Årsmötet röstade helt enligt förslaget. Exempelvis blev Kurt Karlsson omvald till styrelseordförande. Vidare nyvaldes Inga Thorén in som ordinarie styrelseledamot efter Inga-Lill Gustavsson som avsagt sig. Lena Albinsson nyvaldes till resekommittén. Ola Nilsson blev invald i valberedningen på 3 år. Till ombud i kommunala pensionärsrådet KPR omvaldes Kurt Karlsson, Inga-Lill Wiberg plus nyval av Ann-Kristin Lang. Märta Hermansson avslutade årsmötet och tackade för visat förtroende.

Ordföranden tackade följande personer med blommor för nedlagt arbete i föreningen: Barbro Dahlslätt, Kjell Eliasson, Inga Eliasson och Inger Jonsson. De avslutar sina uppdrag för föreningen i och med årsmötet.

Därefter vidtog kaffedrickning och sedvanliga lotteridragningar. Resekommittén informerade om kommande resor. De resor som planeras är en teaterresa till Skövde i början av mars, hemlig resa i maj, 85+-resa i juni och en resa till Prag. Intresseanmälningar tas gärna emot.
Därefter gick alla hem till sitt somliga med någon vinst i handen.

Stig-Evert Johansson

SPF Skaraborg
Publicerad 2013-02-26
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas