SPF Uppsaladistriktets höstmöte i Mälbygården
Landet runt | SPF Uppsala
Foto Sven-Olov Andersson fr.v. vokalisten Anita Berggren och saxofonisten Carl Lundborg pianisten Kjell Fernström

SPF Uppsaladistriktets höstmöte i Mälbygården

SPF Uppsala
Publicerad 2013-10-14

Höstmötet arrangerades av SPF Enabygden. Av Distriktets 35 föreningar deltog 23.

Enabygdens ordförande Alf Karlsson presenterade Laila Eriksson, distriktsordförande, Sonja Åneman, styrelseledamot i distrikt och förbund och Olle Josefsson, styrelseledamot pensionärspolitiska frågor, samt Anna-Maria Lundberg och Charlotte Folin från Studieförbundet Vuxenskolan som samarbetspartner.  SPF ska satsa på utveckling och förnyelse, attraktiva rekryteringsmetoder, nöjda medlemmar och ökad digitalisering.

Distriktsordförande Laila Eriksson berättade om målen. Det handlar om att få fler medlemmar. Man har inte nått målet två procent fler medlemmar per år. Sonja Åneman besvarade frågan vad gör förbundet? Trots dystra siffror så ökar SPF mer än andra organisationer. Vi måste slå vakt om våra medlemmar och göra SPF attraktivt, sa hon. 2014 är det valår. SPF ska ta fram frågor som ska drivas då. På kongressen 2014 kommer förslag till nya stadgar. Kongressen kommer också att färgas av att SPF fyller 75 år. Kontanthanteringen är en stor fråga. Bankerna drar ner på uttagsautomater. Det är viktigt att SPF arbetar för tillgång till kontanter.

Olle Josefsson blickade tillbaka och ställde frågan ”vad har vi gjort?” På 1970-talet diskuterades pensionärernas närvaro i samhället. Stora förändringar har tillkommit och som en direkt följd därav är att vi blir äldre och behovet av hjälpinsatser tilltar, sa han. Med tanke på nödvändigheten av att bland annat få bättre kommunikation mellan pensionärsföreningar och politiska företrädare i kommunen, inrättades KPR som institution. Kommunen skall svara för utbildningen av ledamöterna. KPR sammanträder fyra gånger per år.

Lunch med musikunderhållning var nästa punkt.  Den fina stämningen för höstmötet ökade när pianisten Kjell Fernström, vokalisten Anita Berggren och saxofonisten Carl Lundborg fick fritt spelrum.

Grupparbetet inriktades på att varje grupp skulle representeras av medlemmar från olika föreningar. Syftet var att få ökade kunskaper om olika föreningars verksamhetsformer och ta fram effektivare handläggning.  Arbetsgrupperna fokuserade på behovet av ökat samarbete mellan olika föreningar och samordning av funktionsträffar. Synpunkter framfördes med krav på Förbundet att aktivera och profilera utbudet i media.

Ett tack riktades slutligen till Inger Almgren, Britt-Marie Johansson och Berner Söderberg, som skött markservicen föredömligt.

Text Alf Karlsson, Monica Söderberg

SPF Uppsala
Publicerad 2013-10-14
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas