Landet runt | SPF Dalarna

SPF:s kanslichef i Falun!

SPF Dalarna
Publicerad 2013-03-19

Sveriges Pensionärsförbunds kanslichef Stickan Carlsson var inbjuden till SPF Falubygdens planeringsmöte 6 mars för styrelse och verksamhetsansvariga. Framtidsfrågor och arbetssätt prioriteras i år i hela SPF och nu ville den lokala föreningen, mer än 2 000 medlemmar, arbeta med dessa frågor. Hur ska vi bättre rekrytera och behålla medlemmar? Detta har dock hittills gått ganska bra för föreningen. Det finns ett stort utbud av aktiviteter för olika intressen och smaker. Men en stor del av medlemmarna är ändå mer passiva stödjare av föreningen. Där finns mer att göra.

Vice ordförande Kerstin Stafås inledde och gav arbetsgrupperna i uppdrag att diskutera och utvärdera föreningens verksamhet, komma med nya idéer. Det gäller att tillgodose alla medlemmars intressen, behov och möjligheter att delta? Äldrepolitiska frågor måste också uppmärksammas på lokal nivå.

Till ledning för arbetet fanns en nyligen gjord medlemsundersökning om föreningens verksamhet. Den besvarades av endast 100 medlemmar, men resultatet ger ändå viss ledning och stöd i arbetet med aktiviteterna. Den kan sammanfattas skämtsamt med ”mer av allt”.

De här frågorna diskuterades nu i grupper och redovisades sedan gemensamt. Det kanske viktigaste temat blev att vara välkomnande i föreningens möten och aktiviteter. Det blir nu verksamhetsgruppernas och styrelsens uppgift att arbeta med de förslag som kommit fram. Stickan Carlsson bidrog med uppmuntrande synpunkter och stöd i föreningens arbete. Resultat från alla distrikt och föreningar ska småningom sammanställas inför SPF: s nästa förbundsmöte.

Gustaf Lagerby

SPF Dalarna
Publicerad 2013-03-19
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas