SPF:s månadsmöte i Skara
Landet runt | SPF Skaraborg

SPF:s månadsmöte i Skara

SPF Skaraborg
Publicerad 2013-11-13

SKARA SPF:s månadsmöte den 6 november i den nästan fullsatta Missionskyrkan präglades till en del av att det var Gustaf-Adolfsdagen.

Mötet inleddes med att ordföranden P O Damberg hälsade alla välkomna. Han lämnade information om utbildning i Internetbank, som startar inom kort tillsammans med två olika banker. Han påminde också om pröva-på-tillfälle för de som vill testa att spela boule. Aina Andersen informerade om julbord den 7 dec på Odd-Fellow.

Så var det dags att välkomna Systrarna Odh´s hemtjänst AB, som presenterade sin verksamhet. Det ägs och drivs av tvillingsystrarna Ulrika och Helene Odh, verksamhetsansvarig i Skara är Birgitta Borell. De är alla tre, legitimerade sjuksköterskor och har lång erfarenhet bakom sig där de mött människor med olika behov.

Man får ansöka om bistånd hos kommunen och har då möjlighet att som alternativ till kommunal hemtjänst välja Systrarna Odh´s hemtjänst. Taxan är samma som kommunens och det är kommunen som sköter debitering.

Företaget startade år 2011 i Skövde och har nu verksamhet i Skövde, Falköping och Skara. De ser kvalitén och kontinuiteten som en viktig del i verksamheten; att kunden känner trygghet med att samma personer kommer hem till dem och vet deras behov. De har särskild kvällspersonal som kommer och speciell servicepersonal sköter städ och tvätt.

En fyrbent vän hunden NOVA, som är utbildad i vårdhundskola, kan hjälpa till med rehabilitering av exempelvis strokepatienter.

Efter Systrarna Odh´s information ljöd MV-körens stämmor, som taktfast tågade in. Under ledning av sin anförare Albert Persson, framförde de bland annat för dagen passande fosterländska sånger.

Musikens Vänner är en 127 år gammal kör, som varje år under majkvällar förnöjer Skaraborna med sin skönsång i Botan och som en påminnelse om våren sjöng de denna eftermiddag ”Blommande sköna dalar…”.

Aina Andersen tackade dem för framträdandet och överlämnade ett honorar.

Därefter lockade kaffeborden, där det dagen till ära serverades Gustaf-Adolfsbakelse.

SPF Skaraborg
Publicerad 2013-11-13
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas