SPF:s pensionsexpert Margareta Gärdestad besökte SPF Guldstaden
Landet runt | SPF Västerbotten
Margareta Gärdestad

SPF:s pensionsexpert Margareta Gärdestad besökte SPF Guldstaden

SPF Västerbotten
Publicerad 2014-04-07

Margareta Gärdestad berättade mycket initierat om det pensionssystem som bestämdes i riksdagen 1994 och om de tankar som låg bakom utformningen.
Pensionen är sammansatt av av ett antal olika delar. Beräkningen av pensionens storlek är beroende på åldersgrupp och vilken inkomst man haft.
Omräkning av pensionerna sker vid varje årsskifte, och styrs i huvudsak av ett index.

Pensionsutvecklingen har inte alls blivit som man trodde vid utformningen av systemet, utan mycket sämre beroende på den så kallade bromsen.
Varför slår bromsen till så ofta? Enligt föredragshållaren beror det i huvudsak på att inkomstpensionssystemet är underfinansierat.

Vad är på gång och vad gör SPF? Kraven från SPF har varit följande:
Avskaffa premiepensionssystemet och därmed bromsen.
Lika skatt på pension och lönearbete.
Ompröva överföringarna av 258 miljarder kronor från pensionssystemet under åren 1999 till 2001.

Kraven har endast resulterat i att regeringen har tillsatt ett antal utredningar vars resultat vi inte har någon insyn i. SPF samarbetar med PRO och  övriga pensionärsorganisationer för att påverka regering och riksdag. Man bör komma ihåg att pensionärerna är en fjärdedel av väljarkåren.
Bostadstillägg är en underutnyttjad rättighet. C:a 140000 fler än idag skulle få bostadsbidrag om man sökte.

Leif Sundström

SPF Västerbotten
Publicerad 2014-04-07
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas