Landet runt | SPF Jönköping

Stormöte i Hestra

SPF Jönköping
Publicerad 2011-05-30

Därefter presenterades och hälsades välkommen Samorganisationen nya ordförande Fred Berg. Han informerade bl.a. om att samorganisationen bildades vid ett möte i Smålandsstenar redan 1985. Ambitionen var hög för organisationens arbete men som så många andra gånger så blev inte resultatet så stort. Nu har man tillsatt en arbetsgrupp och allra viktigast är att se över och utarbeta arbetsformerna för organisationen. Gruppen pensionärer blir allt större och därför är det viktigt att på olika sätt både lokalt och genom riks- och distriktsorganisationen påverka politikerna för att pensionärsgruppen skall få ta del av samhällets utveckling.
Lokalt finns några små SPF-föreningar som kanske kan behöva lite hjälp med att få deltaga eller arrangera lite lättare underhållning.
Vidare informerades från distriktsmötet i Tranås. Bl.a. konstaterades att distriktsstyrelsen är väl geografiskt representerad och att det som blev mest diskuterat på mötet var medlemsavgiftens storlek samt hur man skall gå tillväga för att värva fler medlemmar. Även på distriktsnivå skall man utarbeta en verksamhetsplan.
Ordf. i Hestra tackade för informationen och informerade om frågetävlingen i Smålandsstenar den 26 sept.
Före kaffet fick vi en stunds underhållning med i huvudsak 60-talsmusik. Efter kaffet verkställdes dragning på lotterierna och därefter fick vi ytterligare en stunds sång- och musikunderhållning.
Ordf. Ulla Jonasson tackade för att så många slutit upp på mötet.
Vid pennan: K-G Lorentsson

SPF Jönköping
Publicerad 2011-05-30
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas