Landet runt | SPF Västerbotten

Styrelse omvaldes på soligt årsmöte

SPF Västerbotten
Publicerad 2011-02-23

alt
Den omvalda styrelse: Sten Lindbeg, Maj-Britt Näslund, Barbro Gunnarsson, Bruno Mårdvall. Lennart Axelsson, Nils-Åke andström, Sven-Erik Eklund och Gerd Brodin. Foto: Monika Sandström

SPF Umeå Norra pensionärsförening hade sitt årsmöte i Tavelsjö Bygdegård, på en av vinterns allra vackraste och soligaste dagar, det var välbesökt med 100 medlemmar närvarande.

Årsmötet inleddes med att ordförande hälsade välkommen och uppmanade deltagarna att med en tyst minut hedra de medlemmar som avlidit under året.
Styrelsen omvaldes och består av ordförande Sten Lindberg och vice ordförande Gerd Brodin.
Som övriga ledamöter omvaldes Sven-Erik Eklund, Maj Britt Näslund, Lennart Axelsson och Nils-Åke Sandström. och till suppleanter omvaldes Barbro Gunnarsson och Bruno Mårdvall.
Efter årsmötesförhandlingarna bjöds på kaffe och semla och det sjöngs allsång under ledning av det egna husbandet, Gerd Brodin, Ann Britt och Karl Erik Johansson.
Ordförande informerade dels om vårens program och försommarens resa till Riga, dels om mötet med KPR där kommunen bl.a informerande om sin samverkan med landstinget kring utskrivningsklara patienter som är i behov av olika insatser. Målet är bättre samordning i vårdkedjan. Kommunen presenterade även ett treårsprojekt som startat hösten 2010 rörande multisjuka d.v.s personer över sjuttiofem med minst tre diagnoser. Även där är målet att förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre.
Efter att Sten även informerat om vårens studieprogram som finns att tillgå på Vuxenskolan blev det dragning på de sålda lotterierna. Ordförande tackade till sist för den goda uppslutningen och hälsade välkommen till kommande månadsmöten, där det första blir i Flurkmark den mard med Lars och Laila Windelius som medverkande.Det kommer att annonseras i VK senare.
Inskickat av Nils-Åke Sandström

SPF Västerbotten
Publicerad 2011-02-23

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas