Sune Rytter slutar som ordförande i Älvdalen
Landet runt | SPF Dalarna

Sune Rytter slutar som ordförande i Älvdalen

SPF Dalarna
Publicerad 2012-03-14

SPF Älvdalen har haft sitt årsmöte i Näsets Bystuga och vid årsmötet avgick ordföranden Sune Rytter. Sune har under sina år som ordförande  varit en stark röst och drivit  viktiga pensionärsfrågor i KPR, kommunala pensionärsrådet, och i RSP, regionalt serviceprogram för landsbygden. Frågor som rätten att få behålla fast telefoni i glesbygd är en mycket viktig fråga eftersom många gamla i glesbygden har trygghetslarm. Hur ska det gå för äldre med betalningsservicen, kontantbetalningen mm? Där har Sune gjort sin röst hörd och kunnat påverka på högre nivå. Här är pensionärsföreningar ett måste om man ska få gehör för äldres frågor på beslutandenivå. Sune är en stark färgklick, humorist och mycket kunnig person som vi i föreningen kommer att sakna.

Sune Rytter och ledamoten Sonja Carlsson, som också avgick, avtackades med blommor, innan mötesdeltagarna åt en utsökt trerättersmiddag.

Till ny ordförande i SPF Älvdalen valdes vice ordföranden Jan-Erik Johnsson.

Som ordinarie i styrelsen sitter nu efter årsmötet: Lola Olsson, Lars Sundberg, Karin Wallin, Ingrid Alm, Mats Lennstrröm, Britt Holtermann och Lena Norin.

Ersättare: Bosse Nilsson och Ingrid Andersson.

Revisorer och ersättare: Freddy Larsson, Margit Nilsson, Sune Andersson och Anna Wallin

Till representanter i KPR: Stig Amnelius, Inger Nyberg och Jan-Erik Johnsson, Margot Hed, Ingrid Alm

Reseombud: Lars Sundberg och Gunvor Sundberg

Lotteriansvarig: Lars Sundberg

Hörselombud: Rune Westlin

Synombud: Kerstin Sjökvist

Trafikombud: Bror Eriksson

Friskvårdsansvarig: Gunborg Lennström

Webbansvarig: Gunborg Lennström, nyval

Medlemsregisteransvarig ligger på kassören, Lola Olsson

Studieansvar uppdrogs till styrelsen

SPF Dalarna
Publicerad 2012-03-14

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas