Landet runt | SPF Skaraborg

Sverige under krigsåren

SPF Skaraborg
Publicerad 2011-04-19

Dagens gäst var författaren och historikern Jan-Olof Nilsson från Falkenberg som hade ett mycket intressant framförande hur Sverige berördes under andra världskriget. Genom bilder från beredskapstiden, jaktflygplan och tyska ubåtar erinrades många av mötesdeltagarna världskrigets fasor som väckte tankar och minnen. Dåtidens melodier såsom Glenn Miller spelades från en 40-talsradio och även en inspelning av folkets jubel då världskriget var slut.     
Efter gemensam samvaro kring kaffeborden rapporterade Göran Arwidsson från möte med GPR om planer på trygghetsboende och preliminärt program för kommande Seniordag. Ordföranden avslutade och inbjöd till nästa månadsmöte som då blir ett musikprogram.
Inskickat av Eiwor Nyström

SPF Skaraborg
Publicerad 2011-04-19

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas