Landet runt | SPF Västerbotten

Sydporten gav pengar till Operation Smile

SPF Västerbotten
Publicerad 2012-01-04

Hörnefors: SPF Sydporten, Hörnefors hade förlagt sitt sista styrelsemöte för året 2011 på Hörnefors Restaurang. Till mötet var valberedningen inbjuden.

Ordförande inledde mötet och informerade sedan bland annat om olika uppgifter som föreningen ska lämna till förbund och distrikt.

Okloka listan en folder för äldre som vi ha koll på sin medicin, delades ut till styrelse och valberedning. Foldern visar på mediciner som Socialstyrelsen listat som ”mediciner som bör undvikas” vid behandling av äldre och som ger förslag till frågor att ställa till sin läkare på hälsocentralen angående de mediciner man är ordinerad. Foldern kommer att finnas för intresserade medlemmar på kommande möten.

 

Inge Törnlund redovisade hur mycket pengar föreningen kunnat skicka till Operation Smile – hela behållningen för de däckbyten som erbjöds föreningens medlemmar under november månad. Valberedningens arbete fanns givetvis som en punkt på dagordningen. Funktionärerna i valberedningen gavs tillfälle att ställa frågor om vilka uppgifter som idag ligger på de olika styrelseledamöterna och hur man upplever styrelsearbetet. Efter mötet vankades dagens lunch.

Valberedningens ordförande Birgit Carlsson och ledamot Inger Bylén försöker hitta sammanträdestid.
Foto: Catarina Wiklund

SPF Västerbotten
Publicerad 2012-01-04

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas