Landet runt | SPF Västmanland

Syre, arsenik och lite kärlek

SPF Västmanland
Publicerad 2016-01-15

Föreningens ordförande Leif Hoffstedt hälsade ett välfyllt Forum till ett nytt verksamhetsår 2016.

Året inleddes med en dramatiserad föreställning av Ingela Welén  från Köpings museum som änkefru Sara Margareta Scheele när hon hälsar oss välkommen till henne sommaren 1786 för att se om det finns någon som är intresserad av henne och apoteket.

Detta utspelar sig sommaren 1786  strax efter hennes mycket korta äktenskap med Carl Wilhelm Scheele. Här gällde fyra alternativ att kunna gå vidare. Det var att sälja, arrendera ut, anställa en provisor (tillfällig apoteksoperson) eller konservera änkan.

Om Carl Wilhelm Scheele fick vi veta att han kom från Stralsund, föddes 7 dec 1742 i en skara med 7 syskon – tystlåten, grubblare, intresserad av blommor och fjärilar. Kom till Göteborg sedan en äldre bror avlidit som och redan var i Sverige. Han blev apotekargesäll och där började hans vetenskapliga upptäckter. Så småningom hamnar han i Köping sedan Sara Margareta Sonnerman blivit änka. CW Scheele anställdes och Sara Margareta som änkefru fick bli hans hushållerska. Under hans verksamma år i Köping skrev han ner ca 20 000 experiment men han hade svårt att få dem publicerade.

Uppfinningar som vi idag tar för givet upptäckte han som laktos, glycerin, mjölksyra och många grundämnen främst syre, molyden mfl. Många av hans experiment testade han själv vilket skulle visa sig vara ödesdigert. Sjuk och svag gifte han sig med Sara Margareta den 18 maj 1786 men redan tre dagar senare avled CW Scheele.

Någon ståtligt begravning fanns ej pengar till utan det blev fattiggrav som glömdes. 1852 hittades kistplåten med CW Scheeles namn nära kyrkan och först 1928 restes en minnesvård över honom.

Avslutningsvis fick vi veta att mycket av det som hörde till apoteket räddades undan branden 1889 då apoteket rivits för att ett nytt skulle uppföras. Därigenom hade många föremål kommit till museer i Stockholm. Dessutom finns mycket på vårt eget museum här i Köping.

Ingela Welén eller Änkefru Scheele avtackades med långa applåder för sin fina dramatisering.

Före lottdragningen informerade trafikombudet Ulf Börgesson om fallolyckor. 70 % av alla fallolyckor drabbar pensionärer och av dessa får 40% bestående problem. Det görs  ca 17 000 höftoperationer per år. Ulf Börgesson uppmanar oss alla att använda dubbar och stavar när vi går ute. Föreningen skall aktualisera frågan igen i KPR (Kommunala Pensionärs Rådet).

En studiecirkel skall försöka genomföras inför vårens resa. Må Bra-gruppen arbetar vidare med program för våren och då är ett par soppluncher inplanerade.

Barbro Broman

 

 

SPF Västmanland
Publicerad 2016-01-15
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas