Tillsammans över tröskeln
Landet runt | SPF Västmanland

Tillsammans över tröskeln

SPF Västmanland
Publicerad 2014-01-22

SPF Aktiv i Arboga har under hösten drivet ett projekt med målsättningen att lära ut hur man hanterar sin dator och mobiltelefon så att tekniken blir till hjälp i vardagen. Det har konstaterats att många äldre känner ovilja att ta till sig denna teknik beroende på stor osäkerhetskänsla. Projektet, som har fått namnet TILLSAMMANS ÖVER TRÖSKELN, syftar till att komma över de eventuella svårigheter som ibland upplevs oöverstigliga.

Inledningsvis går man igenom en del säkerhetsfrågor som ofta dyker upp i samband med användandet av konton och lösenord över nätet. Vi ger  råd angående vilka säkerhetsprogram som finns  gratis eller till en rimlig kostnad. Dessutom nämns vilka restriktioner som handledarna har tagit på sig under kursen när det gäller banksekretess med mera. Därefter börjar de praktiska övningarna som genomförs med hjälp av de olika bankernas demoprogram. Handledarna sitter tillsammans med en eller två elever och är hela tiden till hands för att ge råd och förklaringar under övningens gång. Därefter skall eleverna på egen hand  betala en eller flera av sina räkningar samt göra eventuella överföringar mellan konton. Avslutningsvis övar man även på att beställa biljetter på tåg och evenemang, boka hotell samt hämta information från hemsidor.

Mobiltelefondelen syftar till att utvidga kunskapen om sin egen mobiltelefon för att kunna hantera vanliga telefonsamtal, telefonboken/adressboken, kommunikation med SMS och i förekommande fall även MMS. Efter genomgång av elevernas olika telefoner börjar man med att hantera telefonboken för att bekanta sig med att ringa och ta emot samtal. Så småningom lär man sig skicka och ta emot SMS och MMS. Även här finns handledarna till hands hela tiden.

Efter och under utbildningar finns handledarna dessutom tillgängliga som stöd per telefon för att i första hand hjälpa till att lösa eventuella frågeställningar/problem på distans. I andra hand så kan handledarna åka hem till eleven för att där hjälpa till med problemlösningen.

Efterfrågan av denna typ av utbildningsinsats är mycket stor och vi har genomfört den i små grupper med högst 7-8 elever åt gången. Kölistan om lediga elevplatser fylls hela tiden på allteftersom information om projektet sprids, som ringar på vattnet. Viss efterfråga har även märkts från personer utanför SPF som då erbjuds medlemskap som grundförutsättning. Mot denna bakgrund har vi beslutat att fortsätta under 2014 så länge behov och önskemål finns.

Mer info kan fås genom: Göran Glimsholt ,Telefon 0589-611415, Mobil 070-7251415

SPF Västmanland
Publicerad 2014-01-22
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas