Tips för studiecirkel
Landet runt | SPF Bohuslän

Tips för studiecirkel

SPF Bohuslän
Publicerad 2013-03-01

SPF Soten i Kungshamn arbetade under våren 2011 med ett ämne som berör de flesta av oss äldre, nämligen hur vi vill ha det när vi blir ännu äldre. Anledningen till ämnesvalet var denna gång att LOV det vill säga lagen om fritt vårdval var aktuell och skulle genomföras i vår kommun Sotenäs.
Vi (tolv cirkelmedlemmar) kartlade vår tillvaro sådan den ter sig i dag; hur vi lever, bor, äter och motionerar osv. Alla var uppriktiga och berättade fritt om sina liv och ville naturligtvis att det skulle förbli så bra som det var. Men hur framtiden skulle gestalta sig var naturligtvis svårt att sia om. Vad vet vi om nästa dag …
Framtidsbilderna blev vaga i konturerna men på flera punkter sades det ifrån hur man inte ville ha det! Skräckexemplen från kommunens äldreboende och -vård drogs fram och så ville man inte ha det.

Vi läste också om hur danskarna, som är ett föregångsland när det gäller äldrevård med till exempel Lotte äldreboende i Köpenhamn, och lärde av detta. Även denna cirkel blev till ett 24-sidigt häfte (dock utan bilder) som presentersdes för Kommunstyrelsens ordförande och skickades också till en M-politiker (riksdagsledamot från vår grannkommun) som hade äldrefrågor som sitt område.

Kanske ett tips för andra SPF-föreningar att driva.

Rose-Marie Ahlström ordf. SPF Soten i Kungshamn

SPF Bohuslän
Publicerad 2013-03-01

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas