Landet runt | SPF Skaraborg

Tomma poster vid årsmöte i Töreboda

SPF Skaraborg
Publicerad 2011-02-24

Därefter följde en parentation till minne av bortgångna medlemmar under 2010 med en stunds tystnad till eftertanke. SPF-kören sjöng innan årsmötesförhandlingarna startade.
Till ordförande för årsmötet valdes Jan-Olof Olsson. Dagordningen godkändes och följdes bl.a. av val av styrelse, revisorer och ledamöter till diverse kommittéer enligt valberedningens förslag som distribuerats till medlemmarna tillsammans med vårens program.
Till styrelseordförande nyvaldes Kurt Karlsson eftersom Eivor Robertsson efter två år som ledamot, två år som vice och sex år som ordinarie ordförande avsagt sig. Till ombud i kommunala pensionärsrådet valdes Kurt Karlsson, Inga-Lill Gustavsson och Inga-Lill Wiberg.
Valberedningen hade lyckats få personer till alla poster utom till lotterikommittén. Därför fick årsmötet försöka besätta den. Svårigheter uppstod och årsmötet fick aujoneras för kaffedrickning i hopp om att problemet skulle lösas. Det misslyckades och den nya styrelsen fick uppdrag att arbeta vidare och ge förslag. Här skymtar problemet att få medlemmar engagerade i föreningsarbete.  SPF-Törebodabygden är säkerligen inte ensamt om detta problem.
När årsmötesförhandlingarna avslutats överlämnades styrelseklubban till den nya ordföranden. Därefter avtackades avgående ordföranden Eivor Robertsson och andra avgående funktionärer med blommor. Kören fortsatte med sång till allas belåtenhet. Publiken satt där nyfiken på vem som skulle vinna i dagens lotteri. Några vann och alla gick därefter hem var och en till sitt efter en trivsam samvaro.
Stig-Evert Johansson

SPF Skaraborg
Publicerad 2011-02-24
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas