Landet runt | SPF Skaraborg

Traditionsrikt årsmöte hos SPF Kvänum

SPF Skaraborg
Publicerad 2011-03-11

Komminister Peter Artman tände ett ljus för var och en, kören sjöng några sånger under ledning av Emily Lundgren, Emily och Carlo Hansen spelade ett stycke på violin och piano och Birgit Hansen läste ett par korta dikter.
Årsmötesförhandlingarna leddes av Ingemar Hallenius. Styrelsen omvaldes i sin helhet och består av Tore Dufberg ordförande, Lars Johansson, Egon Broberg, Birgit Hansen, Kjell Jonsson, Rune Larsson och Barbro Gustavsson.
Revisorer är Leif Åhman och Rune Grönberg, som båda omvaldes.
Årsmötet avslutades med avtackningar av avgående ledamöter.
Text och foto: Birgit Hansen

SPF Skaraborg
Publicerad 2011-03-11

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas