Trevlig stämning där alla vill känna trivsel
Landet runt | SPF Västerbotten

Trevlig stämning där alla vill känna trivsel

SPF Västerbotten
Publicerad 2014-03-13

Hörnefors. Ordförande Christer Fredriksson kunde hälsa 70-talet personer välkomna till SPF Sydportens månadsmöte i mars. Dagens gäster var Laila och Lars Windelius, vilka stod för sång och musik. Underhållningen inleddes med en vacker, men inte så känd visa Rör vid mig, skriven av Lena Norrman och Solveig Hildegran från Umeå. Kända visor av Evert Taube, Mikael Wiehe, Barbro Hörberg och Gustaf Fröding framfördes och deltagarnas deltog i allsång.

Aktuell information handlade bl a om preliminärt resultat av enkätsvaren om ett framtida äldreboende, att sedvanlig däckbyteshjälp aktualiseras inom kort, samt att studiecirkeln Läs & Res om Riga avslutas i april. Professor Yngve Gustafsson skall hålla i ett seminarium om Som man bäddar får man ligga samt att eventuella studier kring detta ämne tas upp till hösten. Planerad matlagningskurs på temat Passion för livet genomförs efter sommaruppehållet.

Nytillträdde styrelseledamoten Sture Erixon presenterades. Tre medlemmar vann priser på 2013 års aktivitetskort och sedvanlig lotteridragning företogs. Christer Fredriksson avrundade mötet med några historier och framförde tack till alla som medverkat, bl a familjerna Kohlström och Gunnarsson, som ordnat fikat.

SPF Västerbotten
Publicerad 2014-03-13
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas