Landet runt | SPF Västerbotten

Trio som duo doade

SPF Västerbotten
Publicerad 2011-01-27

Annica Westman är sedan en tid tillbaka deltidsanställd som äldrekonsulent i Bjurholms kommun. Socialtjänstlagen har ändrats till att kommunen ska erbjuda stöd till närstående som vårdar långvarigt sjuk eller funktionshindrad. Det behöver alltså inte vara en anhörig det räcker med att det är en närstående person, ex vis granne. Syftet är att förebygga ohälsa hos den som vårdar samt skapa tillit till vård och omsorg i kommunen, som kan bevilja anhörigbidrag, avlösning i hemmet eller korttidsboende för den sjuke/funktionshindrade.
Kommunen planerar temakvällar samt studiecirkel i ämnet under våren.

I Westmans arbetsuppgifter ingår också service till personer med syn- och hörselnedsättning.
Hon fungerar även som kontaktperson till biståndshandläggare och övriga frågor som rör äldreomsorgen.

Ett gäng damer och herrar från Agnäs och Hörnsjö hade ordnat med gott fika och lotterna hade strykande åtgång. Ordföranden avslutade med att tacka alla deltagare och påminde om årsmötet den 17 februari.

Text: Aina Nygren

SPF Västerbotten
Publicerad 2011-01-27

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas