Landet runt | SPF Västerbotten

Trivselbridge i Skellefteå

SPF Västerbotten
Publicerad 2011-08-10

Vi är nu totalt 30 spelare, varav i snitt 20 som kontinuerligt spelar tisdag- och torsdagseftermiddagar under vinterperioden, och torsdagkvällar under sommaren. Trivselbridgen har ett bra samarbete med Bridgeförbundets Skellefteåavdelning, som vi hyr lokaler av. Ett bra avtal gör att vi betalar per speldag och har då tillgång till support från Bridgeklubbens kanslist och ”Bridgemate” (ett datoriserat hjälpmedel för uträkning av resultaten) . Vi lär oss nu efter hand att klara detta själva. Klubbens kanslist ställer också upp som jourspelare, om det finns någon som för dagen inte har någon partner. Dessutom har klubben anordnat en fortsättningskurs, som blev mycket uppskattad för en pedagogisk och underhållande kursledare.
Vi betalar en startavgift vid varje speltillfälle, och får ett litet överskott, som vi någon gång, då och då, kan använda till att bjuda på fika samt till en avslutningsmiddag när vi avslutar vårterminen. 
 Med hjälp och stöd från SPF Guldstaden, hoppas vi på ytterligare nyrekrytering till vår verksamhet.
 I september kommer vi att delta i SPF:s  bridgemästerskap i Linköping. 
Test Bertil Jönsson
[fblike}

SPF Västerbotten
Publicerad 2011-08-10

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas