Uno Bohman underhöll SPF Törebodabygden
Landet runt | SPF Skaraborg

Uno Bohman underhöll SPF Törebodabygden

SPF Skaraborg
Publicerad 2013-03-13

Månadsträffen den 4 mars i SPF Törebodabygden gästades av Uno Bohman, Skara.

Ordföranden Kurt Karlsson hälsade ett hundratal medlemmar välkomna och började med en tyst minut till minne av tre avlidna medlemmar. Därefter hälsades Bohman välkommen och gav honom ordet. Besökarna upplevde en resa i bilder under temat ”Vart är vi på väg” genom vackra nejder i Skaraborg. Publiken aktiverades med frågor om vad, när och vem som kunde associeras till bilderna. Ett skickligt grepp att aktivera pensionärerna med så kallad hjärngympa och samtidigt erinra om att uppskatta bygderna vi lever i. Bildkavalkaden visade årets första snödroppe, vackra byggnader, vyer, slott, backstugor samt hotellet vid järnvägsstationen i Töreboda (se bilden), stensättningar med mera. Bohman tackades med applåder. Trafikombudet Bengt-Eric Andersson rekommenderade alla att ta på cykelhjälm när cykeln kommer till användning i vår.
Träffen avslutades med kaffe och dragning på lotterier.

Stig-Evert Johansson

SPF Skaraborg
Publicerad 2013-03-13
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas