Uppskattad utflykt till Häljegård
Landet runt | SPF Västerbotten

Uppskattad utflykt till Häljegård

SPF Västerbotten
Publicerad 2013-08-19

SPF Umeå Norra inledde höstens aktiviteter med en dagsutflykt med buss till Häljegård, Holmnäs. 39 alerta medlemmar togs emot av Erik och Kristina Johansson med personal. Först visades fårvallning med hund, ett antal tackor med lamm flyttades till en beteshage i närheten av gården. Besökarna fick en god inblick i hur väl samarbetet mellan hund och husse fungerar tack vare kommandovisslingar.

Därefter tog Kristina vid och berättade samt visade bilder om Häljegård. 1999 köpte makarna jordbruket och startade upp som mjölkbönder trots minimala kunskaper. Ett stort självförtroende och en enorm arbetsvilja gjorde det möjligt. Efter en tid övergick verksamheten till att ha dikor med kalvar samt tackor med lamm. Häljegård har betesdjur på 6 platser i Umeås närområde och bidrar på så sätt till att hålla landsskapet öppet. Företaget har efterhand utvecklats med ett antal olika verksamheter. Gårdsbutik, konferensverksamhet, kafé samt olika grupparrangemang hör till dessa. Erik har även skrivit ett flertal böcker, anlitats som boxare vid svensexor samt för fårklippning. Ett roligt inslag i informationen var bilder på hur Erik sprängde 6 höbalar i snabb takt som present till en granne som fyllt 60 år.

Efter att lunch serverats var det dags att testa hjärncellerna genom en tipsrunda runt ägorna med frågor, som hade göra med Häljegård. En vinnare med nästan full poäng korades och fick som pris produkter från gårdsbutiken. Dottern Elin underhöll därefter med en vacker sång, som hon sjöng utan instrument. Sten Lindberg tackade slutligen för en minnesvärd dag. Medlemmarna avslutade besöket med att göra inköp i gårdsbutiken.

Färden fortsatte därefter till Slöjdarnas hus i Vännäsby där eftermiddagsfika intogs samtidigt som några köpte hantverk i butiken. Därefter gick färden hem efter en uppskattad utflykt.

Text:Sten Lindberg

SPF Västerbotten
Publicerad 2013-08-19

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas