Landet runt | SPF Dalarna

Ur Alf Nilsson ny distriktsordförande i Dalarna

SPF Dalarna
Publicerad 2012-05-08

100 SPF:are höll distriktsstämma i Vansbro

Den 28 mars samlades ett hundratal SPF:are i Vansbro för att hålla distriktsstämma. Den stora saken för dagen var att välja ny distriktsordförande efter avgående Inger Nyberg.

I år var det SPF Fyrklövern i Vansbro som svarade för att hålla i distriktsstämman och det hela var förlagt till Teatern i Medborgarhuset.

De olika ledamöterna under stämman hälsades välkomna till Vansbro av kommunalrådet Per-Anders Westhed och det följdes av underhållning med Gunnar Hedin och Erland Östergren.

Under de sedvanliga punkterna på dagordningen ingick det att en ny distriktsordförande skulle väljas efter Inger Nyberg. Hon kommer att finnas kvar i styrelsen, men har blivit invald i förbundsstyrelsen och kommer att lägga sin kraft på arbetet där. Ny distriktsordförande blir Ur Alf Nilsson från Dala Järna, tillhörande SPF Fyrklövern i Vansbro.

– Det är naturligtvis trevligt att få ett sådant här förtroende och samtidigt väldigt positivt för distriktet att vi får en representant i förbundsstyrelsen. Det som kommer att prägla det kommande verksamhetsåret i SPF Dalarna är i första hand arbetet med de äldrepolitiska frågorna, utöver de frågor som bedrivs på det lokala planet, understryker Ur Alf Nilsson.

 

SPF Dalarna
Publicerad 2012-05-08

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas