Landet runt | SPF Norrbotten

Utflykt med kyrkliga förtecken

SPF Norrbotten
Publicerad 2011-06-15

En buss fylld med drygt 50 glada seniorer och ytterliga några bilburna startade mot
Råneå med första stopp i Niemiholm där Birger Öhman vår guide äntrade bussen
och berättade om bygdens historia genom tiderna.
Första besöket var kyrkan i Gunnarsbyn där kyrkoherden Mogens Amstrup-Jakopsen
berättade om  kyrkan, dess historia och förändringar. Särskilt under de senaste åren är
detta märkbart både i kyrkans inriktning och praktiska och ekonomiska verksamhet.
Ett exempel är Rättviseboden där församlingen driver försäljning som ger ett bra
tillskott till verksamheten i stort.
Även det kyrkliga arbetet som  numera  delvis riktas till kyrklig verksamhet  ute i
församlingen har bidragit till fler besökare vid högmässorna.  
Efter kyrkobesöket och besöket i Rättviseboden var det dags för en  sillunch av god kvalitet
på restaurang Källan i Sörbyn belägen vid älven med god utsikt.
Besöket på Hembygdsgården och museet gav en bild över det enastående arbete som  lagts
ner av ansvariga i föreningen.
Efter detta  sista besök där det bjöds på kaffe  med  bröd var det dags att ställa kosan hem till
Mjölkuddsgården.
Resan och de tre besöken var en upplevelse  som  uppskattades och föreningens ordförande
Leif Boman  tackade  Vivi-Anne Olson och  Birger Öhman för deras insatser.                                                                                                                                                                                               Vivi-Anne var glad att allt gått bra och tackade chauffören för hans ”styrande” särskilt på vägbiten
fram till Hembygdsgårdern. Där var skickligheten nödvändig
Referent Roland Sandlund


SPF Norrbotten
Publicerad 2011-06-15

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas