Landet runt | SPF Västerbotten

Utflykt Västernyliden 11 juli 2013

SPF Västerbotten
Publicerad 2013-07-29

Bönder från Nyliden och Balsjö hade alltsedan 1800-talets början haft sina djur på löta i Nyliden  sommartid.  Även bönder från Balfors hade sina hästar och får på skogen dit man färdades på ”felasvägen”.  Det fanns 5 – 6 sommarladugårdar. Per Abramsson var den som satte igång byggandet av  kvarn och kavelbroar och förbättrade betes-  och slåttermark. Dennes måg Ol´Ersson från Nordanås är anfader till nuvarande släkt på Nyliden. En kortvuxen men vältalig man vid namn Johan Jakobsson kom att äga hela Nyliden. Dennes dotter var mormor till dagens värd Elfrid Olofsson som berättade engagerat för ett 30-tal SPF-are från Bjurholm som samlats uppe på löta.

Nyliden tillhörde Umeå, Balsjö hörde till Lappland och Balfors låg inom Nordmalings socken. I Nyliden fanns sex boställen år 1813. Paul Natanaelsson från Ekorrsele fick den första resolutionen för nybygge på Nyliden år 1812 men han bosatte sig inte där. Den förste bosättningen var Anders Nymark från Näsland enligt 1816 års husförhörslängd. Bröderna Isak och Jonas Larsson kom flyttande från Nordanås som tillhörde Lappland som hade flest år med skattefrihet och männen var befriade från värnplikt. Många nybyggare flyttade innan åren av skattefrihet gått till ända. Namnet Nyliden ersattes av Västernyliden på grund av sitt läge väster om Balfors. Den siste som tog hem sina djur från löta, som var samfällighet och en symbol för byagemenskap var Karl Tobiasson, Balsjö. Året var 1952. Därefter blev löta inhägnad betesmark.

Efter Elfrids information var det dags för lottförsäljning och korv. Sedan smakade det gott med kaffe kokt över öppen eld innan sällskapet gick tipsrunda med lokala frågor som Hedvig Lövgren ordnat. Ett stort tack riktades till arrangörerna med Elfrid och Hedvig i spetsen.

Aina Nygren

SPF Västerbotten
Publicerad 2013-07-29
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas