Landet runt | SPF Skaraborg

Välmatat informationsmöte i Falköping

SPF Skaraborg
Publicerad 2011-05-16

Förutom det späckade medlemsprogrammet, där alla aktiviteter beskrivs, så är det vuxenskolan, SPF Falköpings närradio 90,8 M-Hz, Falköpings Tidnings “Föreningskontakten“.
Vi är åtta ledamöter i styrelsen, de flesta är även ledare för olika kommittéer. Studieombudet Yngve Pettersson berättade om studiecirklarna, många som är inspirerade av vårt rika kulturarv.
Folkhälsoombudet Thomas Liffner inbjöd till friluftsaktiviteter till fots per cykel med mera.
Förenings och medlemsinformatör Ingrid Ljungkvist berättade om försäkringsrabatter från Länsförsäkringar m.fl. Rabatterna ökar med  storleken av bank och försäkringsval.
Researrangörer för populära resor: Inger Liberg och Elly Weberg.
Boulesektionens ledare: Gösta Friberg. Detta är den största aktiviteten inom föreningen.
Hörsel- och synombud: Tore Conradsson.
Sång och musikkommitté ledare: Lennart Sandberg. Sångfåglarna gav uppskattade prov på vad man kan.
SPF är representerade i kommunala pensionärsrådet KPR vid sammanträde med socialnämnden. Representant Gunnar Lindén, informerade om verksamheten.
Övriga ledamöter som engagerar sig för medlemmarnas bästa är v. ordf. Elisabeth Egnéus, sekreterare Sonia Jonasson samt kassör Maj-britt Berger.
Ytterligare ett 30- tal medlemmar ställer upp vid månadsträffarna.
Nästa träff den 3 maj får vi besök av skådespelaren Stig Torstensson med en föreställning om den “Värmländska berättarsjälen”.
Inskickat av Reidar Forsblad

SPF Skaraborg
Publicerad 2011-05-16

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas