Landet runt | SPF Västernorrland

Västernorrland möttes i Härnösand

SPF Västernorrland
Publicerad 2011-05-16

Under den inledande öppna delen underhöll kören Team Vänskap från SPF Vänskap i Nordingrå med högklassig körsång och poesiläsning.

Till presidium valdes såsom ordförande Margit Wiklund och Evert Andersson och som sekreterare NeaMarie Österlund och Birgitta Arnlund.
Behandlingen av verksamheten för 2010, med såväl berättelse om vad som gjorts liksom den ekonomiska redovisningen, föredrogs. Revisorerna, som ingående granskat förvaltningsberättelsen, hade i sitt utlåtande föreslagit godkännande och ansvarsfrihet för styrelsen, vilket också blev mötets beslut. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 2011 liksom oförändrad årsavgift 2012 godkändes utan särskild diskussion.
Sundsvalls sju klubbar hade via sin samrådsgrupp lagt en gemensam motion med syftet att dela distriktet i dess två landskapsdelar. Man ansåg att Medelpad borde vara en egen enhet. Orsakerna till detta var flera och styrkan i ett geografiskt litet område med många medlemmar och korta avstånd ansågs bland annat motivera en delning. Från ångermanlandsklubbarna behandlades för ett par år sedan en liknande motion om delning. En motion med denna innebörd kräver kvalificerad majoritet och den gången avslogs den. Vid dagens behandling med många konkreta och ibland ”tuffa” inlägg i debatten, för och emot en delning, vädjade man från de ångermanländska klubbarna att motionären skulle återta sin motion. Utifrån diskussioner och med vetskap om att kvalificerad majoritet knappast var uppnåelig beslutade motionären och ombuden för de motionerande klubbarna sedan mötet efter ajournering återupptogs, att återkalla den.

Jan-Erik Nyberg, ansvarig för friskvård och Cajsa Olson, ansvarig för läkemedel, gav korta informationer om de förbundsaktiviteter man deltagit i och som skall föras vidare.

Till ordförande för ett år omvaldes Jarl Stömbäck, Örnsköldsvik. Till ledamöter på två år omvaldes Gerhard Cederberg, Alnö, Stig Berntsson, Sollefteå och Rolf Larsson, Härnösand,
och nyvaldes Annhild Backlund, Njurunda och Nils Österman, Timrå, på ett år som fyllnadsval.
Övriga i styrelsen med ett år kvar av sin mandattid är Maritta Selin, Alnö, Gull-Maj Jonsson, Ullånger och Nea-Marie Österlund, Skalmsjö.
Till revisonen omvaldes Birger Kusendal, Sundsvall, och nyvaldes Karl-Gustav Hägglund, Örnsköldsvik, som ordinarie och till ersättare Åke Eriksson och Per Arnlund, båda från Härnösand och båda omval.
Till valnämnd att arbeta fram till nästkommande årsmöte omvaldes Arne Büfvers, Sundsvall, sammankallande, Minnie Sjöström, Kramfors, Leif Svensson, Sollefteå och Raymond Ruda, Sundsvall.
Till ersättare i valnämnden omvaldes Britta Skoglund, Härnösand och Iwan Åström, Sundsvall.
Till ombud vid Förbundskongressen i juni utsågs att representera distriktet Jarl Strömbäck, Gerhard Cederberg och Nea-Marie Österlund.
Så avtackades avgående i styrelsen Jan Eric Nyberg och Kurt Forsberg, i revisionen Lars Westman samt presidiet med en blombukett för väl genomfört arbete och styrelsens ordförande förklarade därefter årsmötet avslutat.
Text Gerhard Cederberg

SPF Västernorrland
Publicerad 2011-05-16

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas