Välbesökt ordförandekonferens i Mariestad
Landet runt | SPF Skaraborg
Olle Wendt diskuterade hur föreningsarbetet ska förnyas för att ge en effektivare organisation.

Välbesökt ordförandekonferens i Mariestad

SPF Skaraborg
Publicerad 2015-11-09

Ett späckat program lockade många deltagare till ordförandekonferensen, förlagd till Regionens Hus i Mariestad.

Efter välkomsthälsningar av distriktets ordförande Ruby Lindström och kursledaren Lennart Falegård överlämnades micken till Rune Kjernald, numera förbundets 1:e vice ordförande. Han gav en rapport från arbetet i Regeringens pensionärsråd. Men han inledde med att det var roligt att komma tillbaka till en av distriktets konferenser.

– Jag ser både kända och ansikten och några av er är nya, sade han.

I Regeringens pensionärsråd sammanträder fyra gånger per år, då aktuella frågor diskuteras. Beroende på vilken fråga som tas upp deltar berörd minister från regeringen. En nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen är i arbete och innehåller bland annat strategier för tryggad personalförsörjning, översyn av särskilda boendeformer, flexibla former för beslut i äldreomsorgen med mera.

– Till nästa möte i december kommer statsministern, sade Rune.

Olle Wendt talade om att det kan vara viktigt med förnyelse i föreningsarbetet, bland annat att det kan behövas en större samordning mellan föreningarna när det gäller funktionärer.

Medlemsstatistik, försäkringsförmåner var andra frågor som ventilerades under dagen.

Birgit Hansen
SPF Seniorerna Skaraborg

SPF Skaraborg
Publicerad 2015-11-09
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas