Landet runt | SPF Halland

Varbergsortens SPF blev SPF Varberg

SPF Halland
Publicerad 2012-02-23

På det välbesökta, över 150 medlemmar, årsmötet onsdagen den 8 feb. bytte Varbergsortens SPF till det nya namnet SPF Varberg.
Innan årsmötesförhandlingarna höll Sven Hägerborg en högtidlig parentation där han läste en dikt av Anders Österling, sångkören sjöng ”Nåd över allt förnuft” av H Wärn och så avslutades parentationen med en stilla gemensam stund av eftertanke.
Under de påföljade årsmötesförhandlingarna gavs styrelsen ansvarsfrihet.
Det var omval av samtliga funktionärer förutom föreningens sekreterare Sten Livehed som avsagt sig sitt uppdrag och Ann-Marie Andersson nyvaldes.
Sten avtackades av föreningens ordf. Inga-Lott Thörnell.
Olle Assarsson talade om ”Den fejkade maten” Den mat med alla industriella tillsatser som vi äter vaje dag. En mängd biljetter till torsdagens Seniormässa lottades ut på gratislotter.
Information gavs rörande SPFs arbete i det lokala Pensionärsrådet, där man främst bevakar frågor om Tryghetsbostäder, Läkemedelshantering och vikten av att få samma vårdare i hemsjukvården mm. På riksnivå prioriteras nu frågan om lika skatt på pension och arbete.
Mötet avslutades med kaffe och semlor innan sångkören, under ledning av Gun Svensson, sjöng ”Solen lyser även på liten stuga” av Kai Gullmar och den av Ingela ”Pling” Forsman till Svenska översatta ”Lycke liten” och så sjöngs gemensamt Roland Cedermarks sång ”Ja, vilken härlig dag”.
Vid nästa möte den 14 mars kommer man att informeras om Kvinnors vardag i dagens Kenya.

Gösta Bender

SPF Halland
Publicerad 2012-02-23

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas